News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

V současné době realizuje zhotovitel lávky její opěrné zdi, které budou sloužit jako nástupní rampy pro cyklisty a chodce. Dokončeny už byly práce na nosných podpěrách pro vlastní montáž prefabrikované lávky. S tou se začne pravděpodobně ve druhé polovině měsíce dubna.

Zhotovitel nás požádal o prodloužení termínu dokončení díla o dva měsíce. Tímto se bude zabývat rada a předpokládám, že to zamítne,“ uvedl k věci náměstek primátora -Petr Měřínský.

Firma předložila magistrátu písemnou žádost o prodloužení termínu dostavby o 50 kalendářních dní. Důvod? Klimatické podmínky, které zastavily práce na stavbě od poloviny prosince 2014 do poloviny února 2015. Původní termín dokončení byl dle schváleného harmonogramu prací stanoven na konec srpna letošního roku. O tom, zda město zhotoviteli vyhoví rozhodnou v nejbližší době přerovští radní.

Práce na úpravách prostranství se zastavily

úterý, 07 duben 2015 13:13 Zveřejněno v Zprávy

Vedení města zvažuje odstoupení od smlouvy na realizaci úprav prostranství kolem kašny u restaurace Haná a před pasáží. Důvody jsou podle všeho dva. Po zahájení prací v říjnu loňského roku byla u pasáže, po odkrytí zámkové dlažby, zjištěna v místě stavby betonová deska o tloušťce asi 20 centimetrů, se kterou projekt nepočítal. Její demolice by znamenala vícepráce a vícenáklady. S tím se ale radní nechtějí smířit. Podobně jako s náklady na provoz plánovaných vodních děl u obou staveb. Od 31. října jsou úpravy lokality u pasáže zastaveny. U Hané bylo staveniště sice předáno, ale do země se tady ještě ani nekoplo. Obě investiční akce byly vysoutěženy jako jedna zakázka, kterou získala firma SATES MORAVA. S tou chce město nyní vyjednat odstoupení od smlouvy. Úpravy prostor kolem kašny u restaurace Haná a před pasáží byly dle původního zadání kalkulovány na souhrnnou částku přesahující osm milionů korun.

Na poslední březnový den ještě dlouho nezapomene paní Jarmila Balcárková z Přerova, která už řadu let žije na nábřeží  Dr. E. Beneše v domě číslo popisné 17. Krátce po dvacáté hodině, kdy se během pár okamžiků zvedl silný vítr, se jinak poklidný večer v podkrovním bytě proměnil v děsivý zážitek.

„No hrůza, já jsem z toho roztřepaná ještě dnes. Už bych to nikdy nechtěla zažít“, okomentovala celou událost Jarmila Balcárková.

Silný nárazový vítr část střechy sroloval a smetl na zem. Pomačkané kusy plechů rozfoukal po okolí. Naštěstí nedošlo k poranění osob. Přivolaní klempíři v průběhu středy zajišťovali střechu obytného domu tak, aby případný déšť nezpůsobil další škody na majetku.

Upozornění pro řidiče - uzavírka komunikace

pondělí, 30 březen 2015 13:35 Zveřejněno v Zprávy

S výstavbou levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, kterou realizuje od minulého roku společnost Vodovody a kanalizace Přerov je spojená úplná uzavírka páteřní komunikace v Kozlovicích. Do této místní části Přerova bude platit zákaz vjezdu od středy 1. dubna do 30. června 2015. Výjimku mají autobusy a dopravní obsluha. Oficiální objízdná trasa je naplánována přes Lýsky nebo Želatovice a Tučín.

V Kozlovicích bude v průběhu dvou měsíců probíhat pokládka kanalizace a realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem. Následně musí dodavatel stavby zajistit úpravu silnice tak, aby byla opět sjízdná.

Jedná se o vedoucího stavebního úřadu a jeho podřízeného. Podle obžaloby se měli dopustit zneužití pravomoci úřední osoby, a to tím, že jinému opatřili neoprávněný prospěch. Návodcem přitom měl být vedoucí a pachatelem referent stavebního úřadu.

Samosoudce Tomáš Novotný rozhodl o vině vedoucího stavebního úřadu a referenta ve zkráceném řízení a uložil každému z nich stotisícovou pokutu. Oba úředníci podali odpor, čímž došlo ke zrušení trestního příkazu a nařízení hlavního líčení. To se bude u Okresního soudu v Přerově konat pravděpodobně 27. dubna.

„Vedoucí stavebního úřadu podal výpověď, takže 1. dubna už nenastoupí do zaměstnání. Záležitost referenta bude řešit nový vedoucí oddělení, popřípadě tajemník,“ uvedla za přerovský magistrát jeho tisková mluvčí – Lenka Chalupová.

Státní zástupce Jakub Grmela se ke kauze zneužití pravomoci vedoucího stavebního úřadu a jeho podřízeného nechce prozatím vyjadřovat, protože nově zjištěné skutečnosti podle něj mohou ještě významně ovlivnit průběh celého případu. V něm nemělo jít o poskytnutí či přijetí úplatku, jak tvrdí samosoudce Novotný, ale o to, že vedoucí měl navést referenta, aby porušil standardní postup, jenž ukládá stavební zákon - a to konkrétně v souvislosti s užíváním plynových přípojek v Přerově – Újezdci.

Anonym ohlásil výbuch bomby

úterý, 24 březen 2015 10:25 Zveřejněno v Zprávy

Krátce před devátou hodinou ranní oznámil policejní důstojník vedení přerovského soudu informaci o možném nebezpečí v podobě nastražené bomby. Prozatím neznámý anonym nahlásil na linku 158, že v právě v devět hodin vybuchne na jednom z devíti soudů na Moravě nálož. Nejen v Přerově, ale také v dalších městech proto byly soudní budovy v průběhu úterního dopoledne evakuovány a uzavřeny.

„Zůstal jsem v budově společně s ředitelkou, justiční stráží a několika dalšími pracovníky, kteří policii zpřístupňují například sklepy. Předpokládám, že asi do hodiny bude soud opět v provozu,“ okomentoval nečekané policejní manévry předseda Okresního soudu v Přerově – Jan Novák.

Policejní jednotky se speciálně vycvičenými psy žádný nástražný výbušný systém nakonec nenašly. Po odvolání bezpečnostních opatření se na všech soudech v kraji postupně obnovil provoz.

Pachateli v případě dopadení hrozí za šíření poplašné zprávy dva až pět let vězení.

Veřejné slyšení k plánované úpravě náměstí Svobody

čtvrtek, 12 březen 2015 15:31 Zveřejněno v Zprávy

V současné době finišují práce na projektovém záměru obnovy náměstí Svobody. Do konce března ho musí město odeslat společně se žádostí o grantovou podporu. Pokud projekt nadační komisi zaujme a nakonec i zvítězí, Přerov by na úpravy celé lokality získal až 25 milionů korun.

Grantová výzva Nadace Proměny je zaměřená na obnovu či založení veřejných prostranství. Klade důraz na zapojení laické i odborné veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu. Občané Přerova dostali příležitost vyjádřit se k plánované obnově náměstí Svobody. V anketě vám přinášíme názory, které nejčastěji zaznívaly v rámci veřejného projednávání, jež se konalo uplynulou středu.

„Pokud jde o to, že je to náměstí Svobody, tak bych tu svobodu tady vyjádřit asi tím, že by tady byly třeba houpačky zavěšené na vysokých stromech. Prostor by se mohl rozdělit pro pejskaře i nepejskaře a zamýšlené propojení s náměstím Fr. Rasche by se dalo realizovat vyvýšenou křižovatkou,“ uvedl jeden z oslovených občanů.

„Tak já si myslím, že by park měl být oddechový. Měla by tu zůstat zeleň i stromy. V létě je tady příjemné posedět. Je to tady dobré na odpočinek,“ vyslovila svůj názor obyvatelka jednoho z přilehlých domů a další občan doplnil:„Aby se tady moc nekácelo. Spíš by to chtělo dosadit nové stromy a zachovat ty staré i ty původní cestičky, chybí tu i více osvětlení.“

„Měl by to být park s herní plochou, s houpačkami, průlezkami a krytým pískovištěm. Bylo by fajn, kdyby tu byl řád parku, který by veřejnost respektovala,“ okomentoval svůj názor na proměnu náměstí další Přerovan.

O tom, jaké plány má město s náměstím Svobody informoval přítomné občany organizátor veřejného slyšení a přerovský radní Jan Horký: “Ten záměr je park obnovit, udělat ho lákavý a zároveň propojit náměstí Svobody a náměstí Fr. Rasche. Neznamená to nutně propojit je fyzicky- zeleným pásem- ale je to jedna z možností. Konkrétní podobu určí architekti v dalších fázích projektu. Potřebujeme grantovou komisi oslovit něčím neobvyklým, zajímavým, co by mohlo přinést zajímavé podněty, co by bylo výzvou pro architekty a přínosem pro veřejný prostor. Podněty a připomínky občanů, které jsme získali, budou zapracovány do projektového záměru, jenž do konce března odešleme správní radě nadace.“

V případě, že se městu nepodaří získat grantový příspěvek nadace na obnovu náměstí Svobody, hodlá se přihlásit do některé z výzev operačního programu životního prostředí a pokračovat v nastavené vizi obnovy této chátrající lokality.

Jižní Čtvrť čekají stavební úpravy

pátek, 06 březen 2015 15:18 Zveřejněno v Zprávy

Zhruba 19 milionů korun budou stát úpravy veřejného prostranství na Jižní Čtvrti I. Jedná se o druhou etapu, která by měla odstartovat v červnu a skončit v říjnu letošního roku. V tuto chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Ty budou zahrnovat opravu komunikace v Durychově ulici v délce 174 metrů, rekonstrukci parkovacích stání podélných, kolmých a šikmých, úpravu chodníků a míst pro přecházení. Dojde k doplnění svislých a vodorovných dopravních značek a městského mobiliáře o odpadkové koše, lavičky a kontejnery. V rámci stavby bude vykáceno šest stromů, které nahradí deset nových.

Revitalizace Michalova nabírá zpoždění

středa, 04 březen 2015 15:12 Zveřejněno v Zprávy

V těchto dnech už měla probíhat plánovaná revitalizace parku Michalov. "Výsledek výběrového řízení na dodavatele pěstebních opatření ale zpochybnil jeden z jeho účastníků a tak se nyní čeká, jak odvolání dopadne," uvedl přerovský radní Jan Horký.

Podle původního harmonogramu se mělo začít s pracemi v prosinci loňského roku. Naplánováno je kácení 15 kusů stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu. U dalších 84 kusů bude proveden udržovací řez a u tří desítek redukce nebo odlehčení koruny. Nově by mělo být v parku vysázeno 45 vzrostlých dřevin. "Kácení, ořezy i výsadba budou realizovány za provozu, popřípadě při částečném omezení pohybu v parku," doplnila Svatava Doupalová z odboru správy majetku přerovského magistrátu. Předpokládaná cena zakázky je bezmála 870 tisíc korun a počítá s dotacemi z národního programu Státního fondu ŽP – „Zeleň do měst a jejich okolí.“

Městský park Michalov byl roku 1992 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.

Město Přerov se bude muset obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s demolicí lávky U Tenisu. Ta proběhla v říjnu loňského roku a v současné době zaměstnává vedení radnice v obavách, zda nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na začátku byl anonym adresovaný městu, který poukázal na rozpory v technologii provedení bouracích prací.

Problém při realizaci investiční akce lávky je v tom, že v průběhu investiční akce byla změněna technologie rozpojení lávky. Z projektovaného řízeného odstřelu prostřednictvím mikronáloží na rozpojení –přestřižením-speciálním bouracím bagrem,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu Zdeněk Vojtášek.

Některé nepřímé indicie naznačují, že zakázka nebyla rovná, nebyla korektní, nebyla transparentní a nebyla nediskriminační. Právě z důvodu, že trhací práce byly nařízeny odstřelem. Práce byly nakonec provedeny úplně jinou technologií, těžkými mechanismy, což je nepochybně plně v rozporu se zadávacími podmínkami a s podmínkami, které jsou obsaženy ve smlouvě u vítěze veřejné zakázky. My se obrátíme na ÚHOZ, aby posoudil, zda zakázka-veřejná soutěž - proběhla v mezích zákona,“ dodal k věci primátor Vladimír Puchalský.

Podle slov primátora nebudou mít uvedené kroky vliv na pokračující výstavbu lávky U Tenisu, v jejímž průběhu se objevila ještě další komplikace.

Je třeba jeden z pilířů nadbetonovat o dalších 40 centimetrů. To mohla být jistá překážka realizace. Ta je ale překonána,“ okomentoval situaci primátor Puchalský.

Zhotovitel 16. února nastoupil na lávku a začíná provádět nosné konstrukce na obou březích. Bude to vlastně opěra pro budoucí prefabrikáty lávky,“ dodal k průběhu stavby referent investic přerovského magistrátu Zdeněk Dostál.

Podle harmonogramu prací by lávka U Tenisu měla být předána do užívání koncem srpna letošního roku. Vzhledem k tomu, že stavební práce zhotovitel lávky na dva měsíce přerušil kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám, a to od 15. prosince 2014 do 15. února 2015, pracovníci úřadu předpokládají, že pravděpodobně požádá o prodloužení lhůty dostavby.

TV Přerov

Top Desktop version