News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

Radní zamítli prodloužení termínu dostavby nové lávky

pátek, 15 květen 2015 16:48 Zveřejněno v Zprávy

Společnost FIRESTA - Fišer, která staví lávku U Tenisu, požádala město o prodloužení termínu jejího dokončení. Přerovští radní ale trvají na stávajících podmínkách smlouvy a žádost zamítli. Stále tak platí, že nová lávka U Tenisu bude předána do užívání koncem srpna letošního roku.

„My jsme nemohli pracovat na spodní části lávky. Od prosince do února nám to nedovolily klimatické podmínky. Několik dní po sobě bylo pod nulou a tak jsme nemohli betonovat. Proto jsme město požádali o prodloužení termínu dostavby o 50 kalendářních dní. Navíc jsme stavbu převzali až v září loňského roku, protože jsme městu vyhověli a nechali starou lávku v provozu ještě přes léto,“ uvedl k věci Ivo Habarta – vedoucí střediska mostů společnosti FIRESTA-Fišer.

„To je pravda, že společnost vyšla městu vstříc a nechala lávku v provozu, ale přece musela počítat s tím, že posunutím termínu zahájení realizace se dostane s určitou pracovní činností do skluzu, do zimních měsíců, ve kterých jsou teploty pod nulou. Harmonogram prací si firma navrhla nakonec sama,“ okomentoval rozhodnutí radních – Petr Měřínský, náměstek primátora.

Zhotovitel lávky chce s městem jednat a nabídnout další variantu, ve které původně požadovaných 50 dní navíc hodlá zkrátit zhruba o polovinu.

Já se jednání nebráním, ale limituje nás zákon o veřejných zakázkách a zkušenost z minulosti,“ dodal náměstek primátora – Petr Měřínský.

Město Přerov už kvůli podobným ústupkům pokutu dostalo. Zohlednilo nepříznivé klimatické podmínky při rekonstrukci jednoho ze svých bytových domů, prodloužilo termín dokončení a pak přišel trest v podobě finanční sankce s odůvodněním, že město jako zadavatel veřejné zakázky nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem.

Ještě před časem to vypadalo, že stát převede bezúplatně Strojař na město – a to pro něj najde nekomerční využití. Ve hře byly celkem tři varianty řešení – demolice, přestavba objektu na sociální bydlení nebo na sídlo magistrátu. Ve středu se primátor Vladimír Puchalský a radní Petr Vrána vrátili z dalšího jednání tentokrát na ministerstvu financí.

Bylo nám řečeno, že jsme nenašli využití a zdroje financí ani pro objekt v Čechově ulici a tak je pravděpodobné, že by podobná situace nastala u Strojaře. Naše reference nebyly dobré, proto jsme s bezúplatným převodem neuspěli,“ okomentoval schůzku s ministerskými úředníky přerovský radní Petr Vrána.

Zastupitelé tak budou stát opět před volbou, zda město odkoupí hotelový dům za nabízených zhruba 40 milionů korun.

„Ministerstva jsou ochotna přistoupit na to, že by Přerov zaplatil za Strojař v pěti splátkách - první by byla ve výši 12 milionů korun, další čtyři splátky by přišly městkou kasu na 7 milionů. „Očekáváme, že o návrhu státu budou v červnu rozhodovat zastupitelé,“ řekl primátor Vladimír Puchalský.

Probíhá plánované znovuoživení parku

pondělí, 04 květen 2015 11:35 Zveřejněno v Zprávy

V minulém týdnu začalo v parku Michalov plánované kácení a ořezávání stromů. Dřeviny určené k odstranění jsou ve špatném zdravotním stavu a hrozí nebezpečí jejich samovolného pádu a způsobení úrazu či škody na majetku. Celkem padne k zemi 15 kusů dřevin. Kromě toho budou u 116 stromů provedeny ořezy v korunách stromů, u lip v hlavní aleji pak tvarovací řez. Ve středu 6. května začnou pracovníci soukromé olomoucké firmy s výsadbou 45 nových stromů – především lip, dubů a smrků. Revitalizace městského parku probíhá za plného provozu. Realizovaná je za podpory Státního fondu ŽP z národního programu Zeleň do měst a jejich okolí. Pěstební opatření jsou v parku systematicky prováděna od roku 2004. Jejich cílem je nejen zajištění provozní bezpečnosti pro návštěvníky, ale také prodloužení života stávajících stromů a stabilizace porostní struktury parku do budoucna v souladu s původním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Thomayera.

Míle pro mámu 2015

čtvrtek, 30 duben 2015 14:55 Zveřejněno v Zprávy

Čaropichule braly krev

čtvrtek, 30 duben 2015 09:04 Zveřejněno v Zprávy

Na transfúzním oddělení přerovské nemocnice odebíraly krev čarodějnice. Některé dárce maskované zdravotnice překvapily, ale co naplat – generálka před čtvrtečním sletem musela proběhnout. Čaropichulím šla práce pěkně od ruky. V průběhu středečního rána odbavily celkem 37 dobrovolníků a jednoho prvodárce. Těm pak servírovaly magické nápojové drinky jako „odvar z puškvorce“, „hadí oči v žabí moči“, „hejkalovy slzy“ a letošní novinku speciálně namíchanou pro Filipojakubskou noc.

Čtyři nabouraná auta a škoda 300 tisíc korun

středa, 29 duben 2015 16:04 Zveřejněno v Zprávy

Ve středu ráno došlo v Přerově k dopravní nehodě osobních aut v křižovatce ulic Denisova, gen. Štefánika a Ztracená. 63letý řidič vozidla Peugeot jedoucí z ulice Denisova se střetl s 39letou řidičkou automobilu značky Audi, která jela po hlavní silnici ulicí gen. Štefánika. Nárazem byl vůz Audi odhozen na jiné zaparkované, které následně poškodilo ještě v blízkosti stojící Škodu Fabii. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen dechovou zkouškou. Poškozeny byly celkem čtyři vozidla, tři bezpečnostní sloupky, fasáda domu a strom. Předběžně vyčíslená škoda dosáhla 300 000 korun. Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou nyní v šetření dopravní policie.

Petice proti otevření předzahrádky

pondělí, 27 duben 2015 15:16 Zveřejněno v Zprávy

V těchto dnech vyřizují magistrátní úředníci žádosti o povolení provozu předzahrádek. Ty jsou vítaným přilepšením výdělků osob podnikajících v hostinských službách. Ne vždy se ale tato činnost setkává s pochopením občanů. Město aktuálně řeší stížnost obyvatel Mervartovy ulice v Přerově, kteří v petici žádají magistrát, aby zabránil znovuzprovoznění předzahrádky Pivnice a herny Penalta - Na Odpoledni.

Na sedm desítek obyvatel tří domů v Mervartově ulici dále žádá, aby město v rámci svých pravomocí upravilo provozní dobu zařízení, které je dle textu petice zdrojem hluku.

„Když přišel pátek, tak to bylo katastrofální. Normální bordel. Dunění bubnů, těžká muzika v noci. Pustili si muziku nahlas a pojďme. Já jsem tam byl několikrát, ale ti lidi z toho mají srandu,“ uvedl jeden z autorů petice, který chtěl zůstat v anonymitě.

Zřízení předzahrádky povolují obce a města na základě zvláštního užívaní pozemních komunikací. Přerovský úřad uděluje novým předzahrádkám roční zkušební lhůtu. Ty zaběhnuté mohou mít provoz povolen až na dobu pěti let.

„V případě penalty to bylo taky na zkoušku. Bohužel se stalo, že v letošním roce přišla petice občanů s nesouhlasem fungování této předzahrádky. Tudíž pro letošní rok nebudeme vydávat povolení,“ sdělil vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu – Zdeněk Holas.

S provozovatelem zařízení Pivnice a herna Penalta - Na Odpoledni jsme se telefonicky spojili. Mimo záznam nám sdělil, že s takovým přístupem města nesouhlasí a v podstatě může pivnici zavřít, protože pokud neotevře předzahrádku, přijde o podstatnou sumu peněz.

„Připravuje se obecně závazná vyhláška, která by měla komplexně specifikovat ochranu obyvatelstva před hlukem,“ uvedl Zdeněk Daněk z přerovského magistrátu.

Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností je nyní v návrhové fázi.

Zpracováním podkladů jsou pověřeny příslušné odbory magistrátu, městská policie a pracovní skupina, jejíž členové pracují v terénu. Obcházejí zejména provozovatele heren, barů i občany -stěžovatele- s cílem najít vhodný kompromis. Návrh nové vyhlášky chce vedení města předložit zastupitelům v červnu letošního roku.

Silný zahraniční investor má zájem o areál letiště

středa, 22 duben 2015 18:04 Zveřejněno v Zprávy

Bochořské letiště by se mohlo stát strategickou průmyslovou zónou nadregionálního významu. Dostalo se do hledáčku zahraničního investora, který může nabídnout pět až šest tisíc pracovních míst. Hejtman Jiří Rozbořil o tom informoval zástupce obcí a měst na výroční konferenci samospráv Olomouckého kraje.

Podle hejtmana aktivity státního podniku LOM, který v současné době letiště spravuje, nemohou významným způsobem ovlivnit negativní vývoj nezaměstnanosti. Ta je v Olomouckém kraji třetí nejvyšší v zemi.

„Kraj se po dohodě s CzechInvestem, příslušnými ministry i premiérem rozhodl zahájit přípravu letiště v Bochoři pro vstup strategického investora. Nechceme areál rozporcovat na malé podnikatelské subjekty, ale chceme jej nabídnout jednomu velkému investorovi, který by tam zaměstnal pět až šest tisíc lidí,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Hejtman v této souvislosti jednal také s primátorem Přerova, který je s ohledem na strategický význam celého záměru vázán mlčenlivostí.

„Mohu říci jenom tolik, že na úrovni našich kompetencí a prostředků na tomto strategickém projektu spolupracujeme,“ doplnil primátor Přerova – Vladimír Puchalský.

„Momentálně probíhají práce na aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Ty zatím nejsou ve shodě s územním plánem Přerova,“ doplnil hejtman Jiří Rozbořil.

Se záměrem vybudovat v areálu bochořského letiště průmyslovou zónu nadregionálního významu uvedl hejtman jediný termín - a to konec roku 2015, do kdy chce mít sladěny zásady územního rozvoje kraje a územní plán Přerova se zájmy zahraničního investora. V současné době působí na letišti 32 firem. Pouze šest z nich podniká v leteckém průmyslu. Mezi největší z nich patří společnost Nirvana s provozem vírníků a výrobou paramotorů, dále Zlín Avion Servis a Blaník Aircraft.

Podle dopravce město zaplatilo právě o tuto částku méně na zálohách na provoz veřejných autobusových linek za období od dubna do června loňského roku.

„Dopravci byla v uvedeném období poskytována měsíční záloha ve výši 1 milionu 400 tisíc korun – a to dle smlouvy,“ uvedla Jitka Kočicová – vedoucí evidenčních správních služeb a ObŽÚ přerovského magistrátu.

„Dle naší společnosti město nepostupuje v souladu s podepsanou smlouvou a obě strany si vykládají některé smluvní věci jinak. Jedná se o finanční záležitosti. Proto jsme se rozhodli předat tuto věc soudu, aby rozhodl,“ okomentoval situaci za Dopravní a logistickou společnost její jednatel - Tomáš Brada.

Právě před rokem nabyla účinnosti smlouva mezi městem a Dopravní a logistickou společností, jež vyhrála zakázku na provoz městské hromadné dopravy pro období 2014 až 2024. Nabídla nejnižší cenu - 136 milionů korun za deset let fungování veřejných autobusových linek v Přerově.

„Firma Dopravní a logistická společnost nabídla desetileté provozování MHD v Přerově za částku přibližně 130 milionů korun. Nejbližší nabídka přitom byla o zhruba 50 milionů korun vyšší. Tento rozdíl byl markantní a podle mne podezřelý,“ zkonstatoval náměstek primátora – Pavel Košutek.

„V žádném případě nebudu hovořit za bývalé vedení radnice, ale za sebe. Dotazoval jsem se odpovědných úředníků, kteří organizovali výběrové řízení i jeho administrátora, zda není cena nepřiměřeně nízká a nemůžeme firmu vyloučit. Bylo mi řečeno, že nejnižší cena byla jediným kritériem výběrového řízení a proto jsem při hlasování zvedl ruku,“ uvedl k věci bývalý náměstek a radní Michal Zácha.

„V současné době řeší žalobu právní oddělení přerovského magistrátu, které má 14 dnů na vypracování stanoviska k výzvě Okresního soudu v Přerově,“ okomentoval postup města náměstek Pavel Košutek.

V uplynulém roce vykázal provozovatel městské hromadné dopravy v Přerově náklady ve výši zhruba 42 milionů korun. Kompenzace města přitom činila necelých 20 milionů a tržby zhruba 12 milionů korun. Celkem osm linek najelo v rámci Přerova 745 tisíc kilometrů a přepravilo 3,5 mil. osob.

TV Přerov

Top Desktop version