News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

Kdysi chlouba města chátrá

středa, 04 listopad 2015 14:40 Zveřejněno v Zprávy

Na náměstí T.G. Masaryka je hned několik domů, které by si zasloužily reprezentativní podobu. Patří mezi ně třípodlažní objekt s charakteristickou architekturou secese, dříve nazvaný jako „Lékárna u anděla strážce,“ který je jednou z nejhodnotnějších staveb konce 19. století.

V roce 1959 byla v přízemí domu zřízena provozovna bufetu s jídelnou. Dnes je tam cukrárna s pekárnou. Ve dvorním traktu bylo v roce 2012 vybudováno zázemí pro účinkující v Městském domě a kanceláře Kulturních a informačních služeb města Přerova.

Ten objekt je ve špatném technickém stavu. Dokonce ho sledujeme s využitím statika,“ uvedl Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

„Rekonstrukce nemovitosti by přišla asi na 40 milionů korun. Nicméně pro ni nemáme využití, zejména pro druhé a třetí podlaží,“ doplnila Lenka Chalupová, tisková mluvčí města.

Magistrát  města Přerova nechal v průběhu několika let vypracovat studie na využití a rekonstrukci objektu. Přízemí bylo vždy navrhováno ke komerčním účelům. Další patra pak jako kancelářské prostory. Jedna z posledních studií uvažovala o vytvoření jakési prodejní pasáže.

„Stav a osud objektu jsem poprvé řešil jako neuvolněný radní od roku 1995. Hledali jsme řešení, zvažovali různé varianty, ale vždycky jsme narazili na to, že oprava by stála mnoho peněž a ani jsme se přesně nedobrali, jak jej využívat,“ okomentoval situaci Pavel Košutek - náměstek primátora.

V říjnu město kontaktoval zájemce o koupi bývalého měšťanského domu. Jedná se o provozovatele sousedního objektu - Penzionu u kašny.

Žádost o koupi domu č. 8 na náměstí T.G. Masaryka musí projednat orgány města, které radě a zastupitelstvu připraví podklady k finálnímu rozhodnutí.

„Nesmíme dopustit, aby to dopadlo jako s objekty ve Škodově ulici. Všechno musíme podchytit v případné smlouvě,“ řekl Pavel Košutek.

Další objekty, které chátrají a jejichž technický stav je špatný, tvoří spodní linii přerovského náměstí. Zhruba před 20 lety se měly proměnit v novou radnici. Povodně, ale celý projekt smetly ze stolu.

Rodinka zve

středa, 04 listopad 2015 14:31 Zveřejněno v Zprávy

Gymnazistů v Přerově ubude

pátek, 30 říjen 2015 16:50 Zveřejněno v Zprávy

Olomoucký kraj rozhodl, že v příštím roce v Přerově zanikne jedna třída osmiletého gymnázia. V současné době ve městě fungují celkem tři třídy – a to jedna na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole a dvě na Gymnáziu Jakuba Škody. Právě tam jedna třída ve školním roce 2016-2017 ubude.

„Já musím přiznat, že na Přerov jsou tři třídy víceletých gymnázií opravdu hodně, když srovnáme Olomouc, kde jsou rovněž tři. Nicméně už nebudeme moci našim studentům nabídnout tak pestrou škálu seminářů a dopad to bude mít také na personální záležitosti školy,“ uvedl k věci Jan Raška, ředitel Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

„My tím sledujeme udržení kvality víceletých gymnázií jako výběrových škol a také chceme zamezit odlivu žáků ze základních škol,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje z resortu školství – Zdeněk Švec.

Celorepublikový průměr studujících žáků na víceletých gymnázií je 5 až 10 procent. V Olomouckém kraji je to víc než dvojnásobek, konkrétně v Přerově 22 %. Dlouhodobý koncept vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje má tuto situaci postupně změnit.

Město v jednání s krajem neuspělo

úterý, 27 říjen 2015 14:09 Zveřejněno v Zprávy

Olomoucký kraj opakovaně odmítl nabídku Přerova na úplatný převod nemovitostí Domova důchodců Afreda Skeneho v Pavlovicích. Město v areálu vlastní pozemky a budovy. Kraj v nich provozuje sociální službu. Obě strany přitom vedou jednání od roku 2010. Ani poslední schůzka přerovského radního Petra Vrány s náměstkyní hejtmana Yvonou Kubátovou nepřinesla dohodu.

„Olomoucký kraj chce převést příspěvkovou organizaci – domov důchodců- městu a město chce naopak převést nemovitosti na Olomoucký kraj. Situace je neměnná. Bohužel jsme se nedohodli,“ zkonstatoval Petr Vrána (ANO), přerovský radní a zastupitel.

Olomoucký kraj má budovy domova důchodců v pronájmu. Ročně městu platí 300 tisíc korun. Od roku 2003 tak natekly do rozpočtu Přerova v příjmové části zhruba 4 miliony, ve výdajové přišel pavlovický domov důchodců městkou pokladnu na skoro dvojnásobek - 8 milionů korun. Odbor majetku přerovského magistrátu navrhl zařadit objekty do kategorie nepotřebného majetku s odůvodněním, že jsou ve špatném technickém stavu a v horizontu pěti let by si vyžádaly investice v řádech desítek milionů korun.

„Přestože k dohodě nedošlo, osobně se domnívám, že tyto objekty by měly být vyvedeny z majetku města například formou prodeje zájemci, který dá nejvyšší nabídku,“ uvedl Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

Město Přerov letos investovalo do areálu Domova důchodců Alfreda Skeneho v Pavlovicích zhruba dva miliony korun. Větší část prostředků šla do rekultivace parku a zbytek do opravy kanalizace ve sklepení zámku, jehož historie se datuje rokem 1895.

TV Přerov uvede nový dokument

středa, 21 říjen 2015 10:29 Zveřejněno v Zprávy

Řidiče čeká zátěžový týden

pondělí, 19 říjen 2015 13:52 Zveřejněno v Zprávy

Od pondělního ráno komplikují dopravu v Přerově dvě uzavírky silnic. Ulice Tovární u nádraží je částečně neprůjezdná v jednom směru a do ulice Tovačovské platí úplný zákaz vjezdu. Nákladní doprava hned ráno doslova ucpala hlavní silniční tahy městem, kudy vedou objízdné trasy. Zpoždění nabíraly autobusy městské hromadné dopravy, osobní vozidla a problém s průjezdem Přerova měla také vozidla záchranné služby a hasiči. V odpoledních hodinách vyjeli do ulic dopravní policisté s cílem korigovat provoz ve špičce. Problematická situace potrvá až do konce týdne. V pátek 23. října skončí částečná uzavírka Tovární ulice a v neděli 25. října ulice Tovačovské.

Se stavbou okružní křižovatky v ulicích Polní a Dluhonská chtěl Olomoucký kraj začít už v letošním roce. Jde o strategickou akci, která navazuje na plánované mimoúrovňové křížení I/55 tzv. MÚK  Přerov – Předmostí. Záměr ale nevyšel. Jeden z vlastníků pozemků požaduje podle investora neakceptovatelnou cenu za jejich výkup.

V dotčeném území je celkem šest majitelů pozemků. Kromě jediného, litovelské společnosti, se kraj se všemi ostatními dohodl na podmínkách výkupu.

„Požadavky MJM Litovel se pořád mění a dá se říci, že se stupňují. Nejprve to bylo dva a půl milionu korun za jejich pozemky a letos žádali tři a půl milion korun. Právní zástupce firmy to odůvodňuje ušlým ziskem po dobu výstavby křižovatky,“ uvedl Miroslav Kubín, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Olomouckého kraje.

„My jsme přistoupili na některé požadavky MJM Litovel. Zvýšili jsme počet ramen křižovatky ze čtyř na pět kvůli zachování dopravní obslužnosti areálu v Tržní ulici, ale co se týče požadované ceny za pozemky, považujeme ji za neakceptovatelnou,“ dodal Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje.

Pro výstavbu okružní křižovatky ulic Polní a Dluhonská mělo hejtmanství zajištěno z operačního programu 35 milionů korun, které muselo investovat do jiných staveb.

„My máme připravenou určitou strategii, jestli bude úspěšná ale nevíme. Chceme, aby stavbu okružní křižovatky převzalo ředitelství silnic a dálnic, protože bez ní nemůžeme realizovat mimoúrovňové křížení s ČD v Přerově – Předmostí, což je zásadní část dálnice D1. Když prosadíme, aby šlo o stavbu silnice I. třídy, tak díky novele zákona o pozemních komunikacích budeme moci uplatnit institut vyvlastnění,“ konstatoval Martin Smolka, ředitel krajské správy ŘSD Olomouc.

Jednání mezi litovelskou společností MJM a investorem tedy Olomouckým krajem probíhají už od roku 2013. Podle zaslaného vyjádření právního zástupce společnosti jsou požadavky MJM od počátku zejména technického charakteru. Firma se současně ohrazuje proti tvrzení, že požadovaná částka 2.200 korun za metr čtvereční převyšuje trojnásobně cenu obvyklou a přitom uvádí, že cena stanovená znaleckým posudkem je 985 korun za metr čtvereční.

Zastupitelé rozhodli, že město koupí Strojař

středa, 09 září 2015 16:55 Zveřejněno v Zprávy

Jednatřicet přerovských zastupitelů z dvaatřiceti přítomných se v pondělí 7. září vyjádřilo pro odkoupení hotelového domu Strojař do majetku města, jeden z politických zástupců se zdržel hlasování. Devítipodlažní Strojař koupí město od ministerstva obrany za 40 milionů 500 tisíc korun. Zastupitelé chtějí tímto krokem zabránit tomu, aby ze Strojaře vznikla další sociální ubytovna - pro tyto účely by totiž dům s 369 lůžky byl vhodný.

„Dělali jsme si takovou analýzu a při 60 procentní obsazenosti Strojaře a současných doplatcích by se případnému majiteli Strojaře investice vrátila asi do 6 let,“ uvedl zastupitel Petr Hermély (NEZ)

Hotelový dům stojí v centru Přerova a opuštěný je od roku 2013, kdy z bochořského letiště odešli profesionální vojáci, kteří ubytovací zařízení využívali.

Ulice Palackého se bude v příštím roce rozšiřovat

středa, 09 září 2015 16:35 Zveřejněno v Zprávy

Investici za zhruba tři a půl milionu korun převzal na svá bedra stát a s její realizací začne pravděpodobně na jaře příštího roku. Původně mělo jít o akci města, které si už před lety nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Záměr ale zůstal jen papíře.

Bývalé vedení radnice ustoupilo protestům ze strany obyvatel žijících nejen v Palackého ulici. Současný primátor jim chce čelit a prosadit zobousměrnění komunikace první třídy s cílem rozmělnit dopravu v centru města.

Jednání s občany musíme absolvovat. Pokud jde o mne, tak se je budu snažit přesvědčit, aby neviděli jen svůj zájem, ale aby viděli zájem širší – celého dopravního skeletu v Přerově. Aby se chodili dívat do Kratochvílovy ulice, která je evidentně přetížená,“ uvedl primátor Vladimír Puchalský.

„Bodejť by nebyla, když tudy projede denně 160 autobusů, které by mohly jezdit v Palackého ulici až bude zobousměrněná,“ doplnil náměstek primátora Pavel Košutek.

Zastupitelé na svém pondělním jednání odsouhlasili bezúplatný převod projektové dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení na rozšíření Palackého ulice mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc.

Jedná se o rozšíření Palackého ulice o 2 metry v délce 160 metrů mezi ulicemi Dr.Skaláka a Boženy Němcové směrem k samoobsluze,“ upřesnil náměstek Košutek.

„V souvislosti se zobousměrněním Palackého ulice jsem jednal se zástupci hygienické stanice o zkušebním provozu a měření hlukové zátěže,“ doplnil primátor.

Podle náměstka Pavla Košutka půjde v první fázi pouze o rozšíření Palackého ulice. Následně budou zainteresované strany jednat o zobousměrnění pro městskou hromadnou dopravu a vozidla záchranné služby. Teprve až zprovoznění úseku dálnice D1 z Lipníku nad Bečvou podle primátora Puchalského ukáže nakolik bude takto připravená silnice důležitá pro další odlehčení dopravy. Do budoucna město počítá s tím, že se ze stávající komunikace I. třídy stane místní a díky tomu získá nad jejím režimem absolutní kontrolu.

Naftalen zkomplikoval průjezd Přerovem

středa, 02 září 2015 13:50 Zveřejněno v Zprávy

Policie a hasiči dnes dopoledne zasahovali na frekventované dopravní tepně mezi Velkými Novosady a rondelem u Hané, kde řešili únik zapáchající látky na vozovku. Tekutý naftalen vytekl z cisternového vozidla na několika místech zhruba tříkilometrového úseku komunikace.

Uniklé množství látky nebylo zdraví škodlivé,“ uvedl řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Přerov – Radek Ocelka

Na místo dorazil zástupce společnosti, jež zajišťovala přepravu tekutého naftalenu. Celou situaci ale odmítl komentovat.

Zástupce firmy Omega Servis nám sdělil, že naftalen zřejmě vytekl z přepadní části cisterny,“ doplnil Jaromír Dvořák, vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení přerovského magistrátu.

Město Přerov prostřednictvím mluvících sirén opakovaně nabádalo obyvatele v inkriminovaných lokalitách nevětrat a zbytečně se nepohybovat venku.

K odstranění naftalenu ze silnice byli přivoláni pracovníci Technických služeb města Přerova. Ukázalo se ale, že látku nejde z vozovky zcela odstranit a tak Správa silnic Olomouckého kraje nasadila speciální vozidlo, které stopy po chemikálii zastříkavalo asfaltem.

Policie uzavřela na několik hodin vždy část vozovky a celým případem se bude dál zabývat.

TV Přerov

Top Desktop version