News

Cesta u "myší díry" má být bezpečnější

  • Napsal(a)  Anna Sýkorová
  • Tisk
Foto: Ivo Navrátil Foto: Ivo Navrátil

Město Přerov chce pomoci lidem z Předmostí, kteří si zkracují cestu přes takzvanou "myší díru." V příštích dvou letech by tady mohlo dojít k řadě úprav. Spravovat se mají železniční mosty, bezpečnější by měl být přechod silnice první třídy směrem na cyklostezku kolem Žebračky a samotná cesta by mohla dostat nový zpevněný povrch.

Město Přerov vypracovalo studii na úpravu silnice první třídy 1/47 u Předmostí v místech, kde ústí takzvaná myší díra. Kromě úprav samotné komunikace by mělo dojít i k opravě povrchu cesty vedoucí z Předmostí.

"Takzvaná myší díra je vlastně taková druhá spojnice Předmostí s městem, je to výhodné spojení směrem k Žebračce, laguně i do Michalova nebo k Meoptě. Pro obyvatele v blízkosti vstupu je to i zkratka do Kauflandu. Tím že cesta ústí na komunikaci první třídy nemůže být v této podobě oficiálně cyklostezkou," vysvětlil Jiří Draška, předseda Výboru pro místní část Předmostí.

Studie počítá také s novým osvětlením silnice I/47 od obchodní zóny po křižovatku u Emosu a se snížením rychlosti v úseku na 70 kilometrů v hodině. Cesta z Předmostí má být posunuta tak, aby byla přímo naproti vjezdu ke skladu a lidé přecházeli kolmo.

"V té studii je počítáno, že dojde k osazení dopravních ostrůvků, jednak pro cyklisty ale také pro chodce. Vytvoří se bezpečnější přejezd a přechod s navázáním na tu účelovou komunikaci pod tratí. Zatím je částka vyčíslena na 2,5 milionu korun. Projektové práce se teprve budou zadávat, to znamená, že se bude zadávat dokumentace pro územní a stavební povolení," komentoval Pavel Gala, vedoucí Odbor koncepce a strategického rozvoje.

Opraveny mají být i mosty pod kterými cesta vede, tuto rekonstrukci má v plánu Správa železniční dopravní cesty v letech 2018 až 2020. V současnosti lidé běžně přecházejí z ústí myší díry přes silnici směrem na cyklostezku kolem Žebračky i k obchodní zóně.

Chodci i cyklisté tady mají problémy především s nepřehledností místa i rychlostí projíždějících vozidel. Úsek silnice je navíc v mírné zatáčce, takže i řidiči vozidel vidí přecházející na poslední chvíli.

TV Přerov

Top Desktop version