News

V přerovské teplárně došlo k mimořádné situaci

  • Napsal(a)  Anna Sýkorová
  • Tisk
Foto: Petr Ludík Foto: Petr Ludík

Mimořádná situace nastala dnes v provozu přerovské teplárny. Vlivem výpadku elektřiny vypadla i část technologie teplárny – plně nefungoval filtr. Z dálky byl viditelný tmavý kouř, do ovzduší se mezi devátou a desátou hodinou dopolední dostaly skoro čtyři desítky kilogramů popílku. V současné době je už provoz bezproblémový.
Vedoucí přerovského závodu Veolia Energie ČR Michal Gardián vydal k mimořádné provozní situaci následující vysvětlení: Dne 28. února došlo vlivem zemního spojení na venkovní elektrosoustavě (provozovatel ČEZd) ke ztrátě napětí a tím k výpadku části technologie Teplárny Přerov. Jednalo se zejména o tkaninový filtr, který je součástí odprášení spalin. Před výpadkem elektřiny byly provozovány 2 uhelné kotle, kotel K1 a kotel K2. Kotel K2 byl v 9.07 hod. ury​chleně odstaven z provozu. Kotel K1 byl dále provozován s omezeným výkonem. Spaliny z tohoto kotle byly zbaveny tuhých znečisťujících látek v elektroodlučovači a poté byly vedeny by-passem - tedy mimo tkaninový filtr -  do komínu. V době od 9.06​ do 10.10 hod. proto vycházel z komínu Teplárny Přerov tmavší kouř. Do ovzduší se dostalo ve spalinách ​zhruba 3​8 kg popílku. I když nás vzniklá situace velmi mrzí, jsme přesvědčení, že uvedeným provozem nedošlo k závažnému ohrožení kvality ovzduší, neboť účinnost elektroodlučovače je  99,1%. Postup při řešení této provozní situace  proběhl  v souladu s Provozním řádem hlavní kotelny Teplárny Přerov. Po celou dobu se nám podařilo zabezpečit v požadovaném objemu dodávky tepla pro obyvatelstvo i průmysl města Přerova. ​ 

Zdroj: www.prerov.eu

TV Přerov

Top Desktop version