News

Vzduch se po třech dnech pročistil

Informování veřejnosti o koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově

 

Množství prachu v ovzduší pokleslo pod stanovený limit. Doporučená omezení se ruší.

 

Platnost této informace je od okamžiku vyhlášení dne 12. ledna 2017.

Předpokládá se tento vývoj:

V nejbližších hodinách se nepředpokládá zhoršení situace.

 

 

                                              Magistrát města Přerova

                               odbor stavebního úřadu a životního prostředí

TV Přerov

Top Desktop version