News

Přerované dýchají vzduch plný prachu

VYHLÁŠENÍ UPOZORNĚNÍ

Informování veřejnosti o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově

 

Upozorňujeme, že množství prachu v ovzduší výrazně překračuje stanovený limit.

 

Platnost této informace je od okamžiku vyhlášení dne 09.01.2017 do odvolání.

Předpokládá se tento vývoj:

Výrazná změna se v nejbližších hodinách nepředpokládá.

Obyvatelstvu je doporučováno :

  1. 1.omezit pobyt venku, zvláště  v době ranních a večerních hodin
  2. 2.omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, těžká fyzická práce)
  3. 3.omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)
  4. 4.posílit imunitu organismu přísunem vitamínů
  5. 5.omezit vlastní produkci emisí – omezit použití osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva.

 

 

 

                                          Magistrát města Přerova

                              odbor stavebního úřadu a životního prostředí

TV Přerov

Top Desktop version