News

Přerovská rozvojová dostala od antimonopolního úřadu pokutu za stavbu cyklověže

Desetitisícovou pokutu dostala od antimonopolního úřadu městská společnost Přerovská rozvojová za stavbu cyklověže u nádraží. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společnost u této zakázky postupovala netransparentně.

 

Přerovská rozvojová se jako zadavatel dopustila správního deliktu tím, že uzavřela smlouvu s vybraným uchazečem, aniž by před tím ověřila, zda předložené čestné prohlášení prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem odpovídají skutečnosti a tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Na nesrovnalosti okolo stavby cyklověže v minulosti upozorňovala opozice a věcí se zabývala také policie. Vyšetřovatelé z oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování v Přerově prověřovali trestní oznámení kvůli podezření z nehospodárného a netransparentního nakládání s majetkem města a zneužití pravomoci úřední osoby. Podnět dostali od Okresního státního zastupitelství v Přerově na sklonku minulého roku. Případ nakonec odložili. Podle nich k naplnění skutkové podstaty trestného činu nedošlo.

TV Přerov

Top Desktop version