News

Renata Gájová

Renata Gájová

URL internetové stránky:

Přerov zahalil smog, lidé mohou jezdit autobusy MDH zdarma

pátek, 06 listopad 2015 17:54 Zveřejněno v Zprávy

Smogová sezóna začala, lidé v Přerově dýchají vzduch plný prachu. Ve čtvrtek přišly zaregistrovaným lidem první varovné SMS zprávy, které upozorňovaly, že množství prachu v ovzduší se pohybuje na vysoké úrovni. Dnes o vyhlášení smogové situace informovaly Přerovany také mluvící sirény a magistrát zajistil, aby lidé mohli jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. Přerov není jediným městem, v němž byla smogová situace vyhlášena. Platí v celém Olomouckém kraji.

Mluvící sirény dnes o velké koncentraci prachu v ovzduší a doporučeních, jak se chovat za smogové situace, informovaly hned několikrát. Zároveň upozornily i na možnost využít městskou autobusovou dopravu bezplatně. „Lidé mohou jezdit městskými autobusy až do odvolání zdarma. O víkendu bude pověřený pracovník magistrátu stav ovzduší sledovat a pokud se situace zlepší, bude opatření odvoláno. Zatím to ale vypadá, že se během víkendu nic nezmění,“ uvedl dnes pro TV Přerov náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

Vzduch plný prachu už dýchali Přerované včera a ti, co své telefonní číslo zaregistrovali do služby městského InfoKanálu, se to hned ráno dozvěděli prostřednictvím krátkých textových zpráv. „Smogová situace nastala už včera a magistrát o tom aktuálně informoval esemeskami. Upozornění je také na webových stránkách města www.prerov.eu,“ doplnila tisková mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Důvodem vyhlášení smogové stiuace byla skutečnost, že na některých měřících stanicích překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.
Podle vydaných doporučení by se lidé například neměli zbytečně procházet venku, především ráno a večer, kdy je situace nejhorší, za smogu nesportovat a těžce fyzicky nepracovat. Místnosti by neměli větrat a nebo jen krátce a intenzivně. Vhodné je také posílit imunitu vitamíny a omezit vlastní produkci emisí. „Vím o tom, ráno jsem smog sama pocítila, přestože jsem zdravá, hůře se mi dýchalo,“ prozradila obyvatelka Přerova.

Mateřské školy kvůli smogu změnily svůj program.Část dopoledne totiž většinou děti tráví venku na čerstvém vzduchu. „Byli jsme informováni sms zprávami, do systému jsme se totiž zaregistrovali. S dětmi zůstáváme ve školce, hrajeme hry a zpíváme, na procházky ani na zahradu nechodíme,“ upřesnila učitelka MŠ v Jasínkově ulici v Přerově Veronika Štěpánová.

Vydaných doporučení by se měli držet především starší a nemocní lidé a také malé děti. Jejich organismus může smog špatně snášet.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Zadlážděná plocha v Palackého ulici v Přerově v blízkosti pasáže se promění opět v parkoviště. Rozhodli o tom minulý týden radní. Nebude to ale hned, nutné je nejprve změnit některá už vydaná povolení a klidovou zónu proměnit zpět na ostatní plochy. Následně se parkoviště osází příslušnými dopravními značkami. Zatím v tomto prostoru parkují řidiči auta načerno a koledují si o pokutu. Záměrem minulého vedení radnice bylo původní parkoviště přestavět na parčík s vodním prvkem, práce ale zkomplikovala betonová deska, o které projektant nevěděl, stavba se zastavila a nové vedení města nakonec celou investiční akci zrušilo. Rok byla plocha rozkopaným staveniště, v říjnu se během čtrnácti dnů zadláždila.

Rybáři o víkendu vyloví Hradecký rybník v Tovačově

pátek, 16 říjen 2015 16:59 Zveřejněno v Zprávy

O víkendu proběhne slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Lidé budou moci sledovat rybáře při práci v sobotu 17. a v neděli 18. října od 7 do 16 hodin. Součástí akce bude tradičně také prodej živých ryb a rybích specialit, chybět nebudou ani pouťové atrakce a stánky se zbožím všeho druhu. Při té příležitosti také Spolky Kroměřížská dráha a Klub přátel kolejových vozidel Brno vypraví zvláštní vlaky z Kroměříže do Kojetína a z Kojetína do Tovačova a zpět. Po oba dny si mohou také lidé na tovačovském zámku prohlédnout výstavu z rybářské současnosti.

…………….

Více než šestnácti a půl miliony korun podpoří svým dotačním programem kulturu, sport, volný čas, sociální oblast a zdravotnictví město Přerov. O peníze mohou zájemci žádat na přerovském magistrátu ještě do 23. října, a to podle jednotlivých podporovaných oblastí buď na odboru sociálních věcí a školství, nebo v kanceláři primátora.

Na kulturní aktivity je určeno 2 miliony 30 tisíc, do oblasti sportu zamíří 10 milionů 800 tisíc korun, oblast volného času nabízí 404 tisíce korun a do sféry sociální a zdravotnictví půjdou 3 miliony 384 tisíce korun. Novinkou letošního roku je termín, kdy se žadatelé dozví, zda byly úspěšní či nikoliv. Zatímco v minulosti to věděli až následující rok v dubnu, tentokrát budou už výsledky známy v lednu. V platnost vešla i nová kritéria přerozdělování dotací a prioritně by měly být podpořeny aktivity pro děti a mládež. Bližší informace jsou na www.prerov.eu – v sekci Magistrát – dotační programy.

Silnice v Kratochvílově ulici je uzavřená kvůli opravě

pátek, 16 říjen 2015 16:53 Zveřejněno v Zprávy

 Ve středu začala úplná uzavírka Kratochvílovy ulice v Přerově a dopravní značení upravilo také provoz v Palackého ulici, kde se jezdí v protisměru. Řidiči směřující přes centrum proto musejí do neděle 18. října počítat s objížďkami.

Silnice v Kratochvílově ulici je uzavřena v úseku od domu č. 18 směrem k náměstí T.G. Masaryka, konkrétně po dům č. 12. Důvodem je předláždění vozovky.   „Jedná se i opravu havarijního stavu silnice. Komunikace je zatížena hustým provozem, přitom není stavěna na takovou zátěž,“ vysvětlil vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Zdeněk Vojtášek.

V souvislosti s touto investicí je uzavřena i státní silnice I/55 v ulici Palackého - a to v úseku od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Dr. Skaláka. Do uzavřeného úseku ulice Palackého je povolen vjezd pouze autobusům a dopravní obsluze.

Objízdná trasa vede po silnicích v Komenského ulici, Velké Novosady, nábř. Protifašistických bojovníků, Palackého, Bratrská a zpět.   Uzavírky potrvají do neděle 18. října.

Povodí Moravy zpevňuje břehy Bečvy

pátek, 16 říjen 2015 16:45 Zveřejněno v Zprávy

V korytu řeky Bečvy probíhají stavební práce v podobě opravy a statického zajištění nábřežní zdi v místě zaústění vodního toku Strhanec. Investorem je Povodní Moravy. To dodavatelské firmě zaplatí pět milionů korun. Podle informací tiskové mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové byly při prohlídce konstrukce zjištěny statické poruchy, jejichž závažnost potvrzovaly i výsledky podrobného statického posouzení. Stávající nábřežní zeď nevyhovovala zejména při vysokém stavu vody v potoce Strhanec a pro její zabezpečení je nezbytně nutné její zesílení. Největší nebezpečí pro stabilitu nábřežní zdi představovalo období těsně po povodních, kdy docházelo ke statickému namáhání způsobenému rozdíly hladin podzemní vody za neodvodněným rubem a před lícem nábřežní zdi. Součástí akce je také instalace larsenových stěn neboli štětovnic, které sehrají roli ochranné pracovní jímky a po skončení prací poslouží jako statický základ zdi. Práce by měly skončit v polovině listopadu.

Na přerovském hřbitově budou označeny čestné hroby

pátek, 09 říjen 2015 11:11 Zveřejněno v Zprávy

 

Přerovský hřbitov bude mít v příštím roce nový informační systém, který přivede návštěvníky ke hrobům, které si ponesou podtitul „čestný“. Připomenou významné osobnosti, které se zapsaly do dějin města. Seznam čestných hrobů čítá jednatřicet lidí, kteří se proslavili coby umělci, sportovci, lékaři, profesoři, historici, vojáci, podnikatelé či politici. Jejich jména už schválili radní, do konce roku projde soupis ještě hlasováním zastupitelů.

V seznamu jsou například komeniolog František Slaměník, básnířka Jiřina Hauková, malíři Marcel Krasický a Augustin Mervart, spisovatelka Amálie Vrbová, píšící pod pseudonymem Jiří Sumín nebo sochař Josef Baják. Informační systém nasměruje zájemce také k hrobům zpěváka Pavla Nováka, Františka Vencovského, Lubomíra Plevy nebo Karla Zejdy. Označena bude i takzvaná Psotova hrobka, v níž odpočívá významný přerovský rod Psotů – lékárník Hynek, profesor Jaroslav a šéf brněnského baletu Ivo Váňa. Je to místo, kde byl pohřben i starosta Přerova František Kramář. Náklady na údržbu vytipovaných hrobů ponese město Přerov. Pro rok 2016 radní navrhují vyčlenit z rozpočtu na údržbu a opravu hrobů 200 tisíc. V této částece je už započítáno také důstojné označení hrobu a vytvoření informačních tabulí. Kromě „čestných hrobů“ budou jednotným stylem označeny i hroby, nesoucí status „válečný hrob“ – a péče o ně je dána zákonem.

Radniční periodikum Přerovské listy budou vycházet i v příštích letech a obyvatelé města Přerova a jeho místních částí je budou i nadále dostávat do svých poštovních schránek zdarma. Rozhodli o tom přerovští radní. Ti respektovali názor přerovských rádců, kteří v anketním průzkumu tentokrát odpovídali na otázky týkající se právě tohoto městského informačního zdroje. I když se většina z nich shodla v tom, že informace uvedené v Přerovských listech už četli nebo zhlédli jinde, pro vydávání listů se vyslovilo 60 procent respondentů. Většinově se shodli i v tom, že Přerovské listy by měly být distribuovány do všech schránek zdarma. 42 procent respondentů nejčastěji získává aktuální informace o dění v Přerově právě z Přerovských listů. Druhým nejvýznamnějším zdrojem informací je pro ně vysílání Televize Přerov. Radní města se na názor svých rádců ptali, protože v dubnu roku 2016 končí smlouva Mladé frontě, která od dubna roku 2012 zajišťuje vydávání městu na klíč. očně za grafickou přípravu, tisk, distribuci a práci redaktora město zaplatí 1 milion 21 tisíc Kč. Přerovské listy mají 16 stran, vycházejí nákladem 22 000 výtisků.

Příští týden se uzavře silnice v Kratochvílově ulici

pátek, 09 říjen 2015 11:05 Zveřejněno v Zprávy

Od 14. do 18. října bude úplně uzavřena Kratochvílova ulice -  a to v úseku od domu č. 18 směrem k náměstí T.G. Masaryka, konkrétně po dům č. 12. Důvodem je předláždění vozovky.  V souvislosti s touto investicí bude uzavřena i státní silnice I/55 v ulici Palackého - a to v úseku od křižovatky s ulicí Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Dr. Skaláka. Do uzavřeného úseku ulice Palackého bude povolen vjezd pouze autobusům a dopravní obsluze. Objízdná trasa povede po silnicích v Komenského ulici, Velké Novosady, nábř. Protifašistických bojovníků, Palackého, Bratrská a zpět.  

V pondělí 12. října zasednou zastupitelé

čtvrtek, 08 říjen 2015 08:34 Zveřejněno v Zprávy

V pondělí 12. října zasednou už podesáté přerovští zastupitelé. Jednat začnou od 16 hodin ve velkém sále přerovského městského domu. Na programu budou mít majetkoprávní, rozvojové, investiční, školské a sociální záležitosti. Projednávat by mimo jiné měli financování parkovacího domu pro kola, žádosti o dotace,

předfinancování škol zařazených do „Programu podpory ozdravných

pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ nebo finální návrh investic do místních částí. Zasedání můžete sledovat také t on-line na webových stránkách města www.prerov.eu a přímý přenos bude od 16 hodin přenášet také Televize Přerov.

TV Přerov

Top Desktop version