News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

Na Přerovsku je vyhlášen kalamitní stav II. stupně

pondělí, 01 prosinec 2014 15:47 Zveřejněno v Zprávy

Kvůli tvorbě souvislé ledovky byl v pondělí 1. prosince o půl třetí odpoledne vyhlášen na všech silnicích v okrese Přerov kalamitní stav II. stupně. To znamená, že silničáři se prioritně zaměřili na sjízdnost komunikací I. třídy a dopravně důležitých vozovek.

Úplná uzavírka musela být nařízena u silnic III. třídy - a to v úsecích:

 

č. 4368  Buk – Lazníky

 

č. 43715  Pavlovice – Hradčany

 

č. 43722  Pavlovice – Šišma

 

č. 43420  Pavlovice – Sušice

 

č. 43419 Sušice – Osek

 

 

 

„Čtyřkoalice“ má Plán pro Přerov 2014-2018

pátek, 07 listopad 2014 14:44 Zveřejněno v Zprávy

Po podpisu koaliční smlouvy a dohodě o tom, kdo následující čtyři roky bude řídit přerovskou radnici – je tu programové prohlášení „Čtyřkoalice“ oficiálně nazvané Plán pro Přerov 2014 – 2018. Na jeho konečné podobě se dohodli zástupci vítězného hnutí ANO, Společně pro Přerov, Nezávislých a Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Plán pro Přerov je šestistránkový dokument, na kterém pracovaly expertní týmy složené ze zástupců koaličních stran a má celkem deset kapitol. První kapitola akcentuje SAMOSPRÁVU A INFORMOVANOST, druhá STRATEGII, třetí EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S MĚSTSKÝM MAJETKEM, čtvrtá DOPRAVU A VEŘEJNÝ PROSTOR. Zvláštní bod je věnovaný VEŘEJNÉMU POŘÁDKU A MĚSTSKÉ POLICII. Plán pro Přerov zohledňuje také problematiku ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNĚ PŘÍVĚTIVÉHO MĚSTA, VZDĚLÁNÍ A ŠKOLSTVÍ, KULTURY, VOLNÉHO ČASU A SPORTU a také MÍSTNÍCH ČÁSTÍ.

„Ten programový průnik byl opravdu velký, takže v mnoha kapitolách to bylo bez problémů a stačila jedna schůzka expertních týmů. V některých to nebylo úplně jednoduché – například v kapitole doprava, ve které jsme se bavili o průtahu a průpichu městem,“ okomentoval průběh sestavování Plánu pro Přerov lídr vítězného hnutí ANO – Petr Vrána.

Koaliční partneři také hledali odpověď na otázku - odkud a jakým způsobem zajistit finanční zdroje pro Přerov a jeho rozvoj.

„Je schválená teritoriální investice pro Olomoucký kraj ve výši zhruba 5 miliard korun. Určitě budeme mít ambici získat co největší podíl finančních prostředků pro město. Chceme také založit útvar, který se bude zabývat získáváním finančních prostředků z dotačních titulů EU,“ uvedl Petr Vrána.

„Mimo prostředků EU, na které buď dosáhneme nebo ne – to bude záležet na naší šikovnosti a na projektech, ke kterým se přihlásíme – budeme pochopitelně atakovat prostředky kraje a hledat úspory uvnitř města. Hospodařit velice úsporně s těmi prostředky, se kterými rozpočet počítá,“ doplnil Vladimír Puchalský – lídr Společně pro Přerov a příští primátor.

Čtyřkoalice se dohodla rovněž na navýšení počtu výborů zastupitelstva z původních dvou na sedm. Naopak k redukci dojde u komisí fungujících pod radou města.

My otevíráme občansko-politické veřejnosti výbory, abychom všechny rozvojové věci a nejenom je, ale i rozvoj sportu, investice, všechno diskutovali na úrovni výborů s občany a především s opozicí, která bude nepochybně zastoupena ve všech orgánech a bude jí to nabídnuto,“uvedl Vladimír Puchalský.

„Zásadní debata ještě neproběhla, ale očekáváme, že opozice by měla získat v devítičlenném výboru čtyři křesla,“okomentoval situaci s výbory zastupitelstva Radek Pospíšilík – lídr Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Právě výbory zastupitelstva by měly zastávat klíčovou roli při naplňování tezí Plánu pro Přerov pro nadcházející čtyřleté období.

Personální změny na magistrátu

čtvrtek, 06 listopad 2014 11:10 Zveřejněno v Zprávy

Tajemník přerovského magistrátu se k poslednímu říjnu vzdal své funkce. Jiří Bakalík na této pozici působil 15 let a k důvodům svého rozhodnutí se nechce médiím vyjadřovat. Statutární město Přerov vyhlásilo 5. listopadu výběrové řízení na místo vedoucího úřadu s předpokládaným termínem nástupu od 1. ledna 2015. Další personální změna nastane na odboru ekonomiky. Koncem roku odejde do důchodu jeho dlouholetá vedoucí Oldřiška Sedláčková. Jak nám telefonicky sdělila, nechce, aby její ukončení pracovního poměru bylo spojováno s výsledky voleb. Naopak je připravena, v případě žádosti nového vedení radnice, setrvat na této pozici i na přelomu roku, kdy se pracuje na strategických materiálech – a to na vyúčtování hospodaření a sestavení nového rozpočtu města.

Přerov si připomenul 96. výročí vzniku republiky

středa, 29 říjen 2014 16:18 Zveřejněno v Zprávy

Vzpomínky na zakladatele samostatného československého státu T. G. Masaryka, legionáře Jana Gayera a první oběť protirakouského odboje Slavomíra Kratochvila. V tomto duchu proběhly včera v Přerově oslavy 96. výročí vzniku republiky. Kromě představitelů města se akce zúčastnili například členové Sokolské župy  Středomoravské – Kratochvilovy, Českého svazu bojovníků za svobodu, představitelé armády a třetího odboje. Veřejnost zastupovala především střední a starší generace, mladých lidí bylo poskrovnu.

„Je to velice smutné, že je tady tak málo mladých lidí, protože pokud nebude dnešní generace znát minulost, velice těžko se bude vyrovnávat s tím, co je v budoucnosti bude čekat,“ poznamenala Libuše Šnajdrová, předsedkyně přerovské pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu. 

Z náměstí TGM se slavnostní průvod přesunul k památníku československého legionáře Jana Gayera v lokalitě Na Marku. Přerovský rodák padl v červnu 1918 v bitvě u Lipjag.  Zúčastnění rovněž uctili památku Slavomíra Kratochvila, první oběti domácího protirakouského odboje. „Slavnostní shromáždění jsme rozšířili o vzpomínku na tohoto významného přerovského občana, od jehož smrti letos uplyne 100 let,“ vysvětlil Zdeněk Daněk z přerovského magistrátu. Pamětní deska je umístěna na přerovské sokolovně. „Slavomír Kratochvil byl šiřitelem myšlenek svobody mezi obyčejnými lidmi. Začal v Sokolu a když vojáci začali rukovat na vojnu, tak jim na nádraží vysvětloval, co je čeká, jak je válka strašná,“ připomněl Jaroslav Skopal, starosta Sokolské župy Středomoravské – Kratochvilovy.

Další vzpomínkové akce proběhnou během příštího měsíce. V úterý 11. listopadu si přerovská veřejnost připomene Den válečných veteránů a  v pondělí 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii. V sobotu 22. listopadu se uskuteční vzpomínkové shromáždění u hrobu Slavomíra Kratochvila.

 

V noci na dnešek probíhal v Precheze nájezd výrobny kyseliny sírové po krátkodobé odstávce. V jeho průběhu došlo k úniku nadlimitního množství oxidu siřičitého do ovzduší. Na nepříjemný zápach upozornila hasiče policejní hlídka. Do následné operativy se zapojil odbor životního prostředí přerovského magistrátu společně s Českou inspekcí životního prostředí Olomouc.

Z dosavadního šetření vyplynulo, že naměřené hodnoty oxidu siřičitého překročily v nočních a časných ranních hodinách povolené limity. Magistrát rozeslal informace o zhoršeném stavu ovzduší do mateřských a základních škol, domova pro seniory a do domů s pečovatelskou službou. „Byli jsme připraveni použít také sirény k plošnému varování obyvatel. Kolem šesté hodiny ráno ale hodnoty klesly a uvedené kroky proto nebylo třeba realizovat,“ uvedl vedoucí odboru ŽP přerovského magistrátu - Pavel Juliš.

Společnost Precheza rozeslala tiskovou zprávu v reakci na situaci s vyjádřením, že nájezd výrobny kyseliny sírové probíhal v souladu s provozním řádem schváleným Krajským úřadem v Olomouci. „Nešlo o žádnou havárii či jinak životy ohrožující stav. Určité nadlimitní hodnoty při nájezdu výrobny kyseliny sírové jsou dokonce tolerovány a očekávány,“ řekla tisková mluvčí Prechezy – Alena Okáčová.

Meteorologové i odbornici ze životního prostředí se shodli, že celý proces spuštění výrobny kyseliny sírové byl zřejmě špatně načasován s ohledem na povětrnostní podmínky a inverzní charakter počasí. Celým případem se bude v následujících dnech zabývat inspekce životního prostředí.

Začala lovecká sezóna. Na hony vyrazí také policisté

pondělí, 27 říjen 2014 10:34 Zveřejněno v Zprávy

Na Přerovsku je 35 honiteb, které obhospodařuje 653 myslivců. Právě na ně se chystá policie. Ta každým rokem provádí v rámci honů namátkové kontroly. Strážci zákona se nezaměřují jen na zbraně, ale také na myslivce. Ti musí mít u sebe zbrojní průkaz, lovecký lístek a platné pojištění pro případ odpovědnosti za škody. Pokud má myslivec tyto náležitosti v pořádku, musí ještě po skončení lovu policistům ukázat, jak má zbraň uloženou v případě přepravy vozidlem, protože je důležité, aby byla v nenabitém stavu a řádně zajištěna. Policisté provádí u myslivců také orientační dechové zkoušky, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

V loňském roce bylo na Přerovsku takto prověřeno 118 myslivců. Policisté nezjistili žádný přestupek.

Střední průmyslová škola v Přerově oslavila 125 let

pondělí, 20 říjen 2014 15:45 Zveřejněno v Zprávy

Výroční akce začala slavnostním setkáním pozvaných hostů, zástupců krajského úřadu, vedení města, středních i vysokých škol, partnerských firem a dalších organizací. Ti všichni ocenili přínos školy při výchově absolventů technických oborů, kterých je na trhu práce nedostatek. Právě klasické výukové programy střední průmyslové školy – strojírenství a elektrotechnika - vykazují dle statistik nejnižší míru nezaměstnanosti.

Přerovská průmyslovka se hodlá i nadále orientovat na zavádění moderních poznatků z praxe do školy a zapojovat se do evropských projektů s cílem podpory technického vzdělávání.

Součástí třídenních výročních oslav byly také dny otevřených dveří, které využili zejména bývalí absolventi a pedagogové k neformálnímu setkání na půdě školy, jejíž historie se začala psát 4. listopadu roku 1889.

 

V Přerově vznikla povolební čtyřkoalice, která už má za sebou podpis koaliční smlouvy a dohodu o tom, kdo následující čtyři roky povede přerovskou radnici. Jiřího Lajtocha na pozici primátora vystřídá lídr Společně pro Přerov – Vladimír Puchalský. Hnutí ANO obsadí všechna tři místa náměstků.

Na čtvrteční tiskové konferenci zástupci čtyřkoalice společně zhodnotili průběh dosavadních vyjednávání a nastínili programové priority. Příští primátor hodlá veřejnost více aktivovat, chce se zaměřit na komplexní analýzu dopravy i majetku a také na zadluženost města.

„Já myslím, že se dá ušetřit na výběrových řízeních, jednoznačně. Dá se ušetřit i na efektivitě úřadu se vším všudy – mzdy, odměny. To jsou věci, které se budou muset nepochybně posoudit. Hlavně se chci věnovat situaci kolem městské policie a naberu na sebe i problém ubytoven a začleňování,“ uvedl příští primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Resort školství a sociálních věcí dostane do vínku nový náměstek Tomáš Navrátil, strategický rozvoj Pavel Košutek a ekonomiku Petr Měřínský. Všichni uvedení náměstci jsou delegováni do vedení města hnutím ANO.

„To, že nejsem primátor a ani náměstek neznamená, že bych se aktivně nepodílel na práci pro město. Budu radní a jsem předseda koaliční rady. Rád bych se zaměřil na hospodaření městských společností a plnil manažerskou funkci a stmeloval náš tým,“ okomentoval povolební dohodu Petr Vrána, lídr vítězného hnutí ANO.

Další schůzka čtyřkoalice se uskuteční v pondělí 20. října. Jednat se bude o programových prioritách a konečné podobě společného prohlášení, které chtějí koaliční partneři vydat do zasedání ustavujícího zastupitelstva. To by měl vyhlásit dosluhující primátor Jiří Lajtoch pravděpodobně začátkem listopadu.

Vedení ANO a Společně pro Přerov se už dohodlo na sestavě jedenáctičlenné Rady města Přerova. „Pět křesel obsadí ANO, čtyři Společně pro Přerov a po jednom NEZÁVISLÍ a Za prosperitu Přerova a jeho místních částí,“ uvedl lídr vítězného hnutí ANO – Petr Vrána.

Za Společně pro Přerov uvedl konkrétní jména nových radních Vladimír Puchalský: “Budu tam já, paní Netopilová, pan Kohout a pan Horký.“

Ostatní členové povolební čtyřkoalice jména radních nechtěli uvádět s ohledem na souběžně probíhající rokování uvnitř těchto politických subjektů.

Zástupci ANO i Společně pro Přerov se shodli, že klíčové bylo v uplynulých dnech dořešení složení rady a čtyřkoalice, která získá v zastupitelstvu 21 mandátů a tedy zásadní vliv na fungování města. Dosavadní vývoj situace nasvědčuje tomu, že novým primátorem by se měl stát lídr Společně pro Přerov -Vladimír Puchalský. Pozice tří náměstků pravděpodobně obsadí lidé z hnutí ANO. 

 

Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO 2011

sobota, 11 říjen 2014 22:06 Zveřejněno v Zprávy

Lídr vítězného politického hnutí - Petr Vrána k tomu aktuálně uvedl:"Vycházeli jsme při očekávání výsledků komunálních voleb z parlamentních a eurovoleb. Předpoklad byl někde kolem 24 procent. Nakonec máme necelých 22 procent a to je také slušný výsledek. Chceme poděkovat všem, kteří nás volili. Nyní vedeme jednání se Společně pro Přerov o možné koalici. Dohromady dáme 17 mandátů ,ale potřebujeme 18 a nejlépe 20 nebo 21. Takže ve hře je další politický subjekt." Na námi položený dotaz, zda jde o NEZÁVISLÉ Vrána odpověděl:"Ano, NEZÁVISLÍ jsou ve hře."

Na druhém místě skončila koalice Společně pro Přerov. V Zastupitelstvu města Přerova bude mít 8 křesel . Komunisté jsou na třetím místě a získali 5 mandátů.

Před čtyřmi lety vítězná, tentokrát čtvrtá ČSSD, se musí spokojit  se 4 mandáty (doposud 11 zastupitelů). „Je to pro nás velká ztráta mandátů. Chceme ale poděkovat našim voličům za hlasy a projevenou přízeň. Budeme pro Přerov pracovat dál, jestli v opozici nebo v koalici - to je věc právě probíhajících jednání. Určitě máme teď menší manévrovací možnosti než před čtyřmi lety,“ okomentoval umístění ČSSD v komunálních volbách její přerovský lídr-Přemysl Dvorský.

 ODS na páté pozici má nárok na 3 křesla v zastupitelstvu.  Po dvou mandátech mají NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL a Za prosperitu Přerova a jeho místních částí. Bez nároku na zastupitele zůstali Úsvit přímé demokracie, TOP 09 a HLAS PŘEROVA.

TV Přerov

Top Desktop version