News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

Revitalizace Michalova nabírá zpoždění

středa, 04 březen 2015 15:12 Zveřejněno v Zprávy

V těchto dnech už měla probíhat plánovaná revitalizace parku Michalov. "Výsledek výběrového řízení na dodavatele pěstebních opatření ale zpochybnil jeden z jeho účastníků a tak se nyní čeká, jak odvolání dopadne," uvedl přerovský radní Jan Horký.

Podle původního harmonogramu se mělo začít s pracemi v prosinci loňského roku. Naplánováno je kácení 15 kusů stromů kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu. U dalších 84 kusů bude proveden udržovací řez a u tří desítek redukce nebo odlehčení koruny. Nově by mělo být v parku vysázeno 45 vzrostlých dřevin. "Kácení, ořezy i výsadba budou realizovány za provozu, popřípadě při částečném omezení pohybu v parku," doplnila Svatava Doupalová z odboru správy majetku přerovského magistrátu. Předpokládaná cena zakázky je bezmála 870 tisíc korun a počítá s dotacemi z národního programu Státního fondu ŽP – „Zeleň do měst a jejich okolí.“

Městský park Michalov byl roku 1992 prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.

Město Přerov se bude muset obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s demolicí lávky U Tenisu. Ta proběhla v říjnu loňského roku a v současné době zaměstnává vedení radnice v obavách, zda nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na začátku byl anonym adresovaný městu, který poukázal na rozpory v technologii provedení bouracích prací.

Problém při realizaci investiční akce lávky je v tom, že v průběhu investiční akce byla změněna technologie rozpojení lávky. Z projektovaného řízeného odstřelu prostřednictvím mikronáloží na rozpojení –přestřižením-speciálním bouracím bagrem,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu Zdeněk Vojtášek.

Některé nepřímé indicie naznačují, že zakázka nebyla rovná, nebyla korektní, nebyla transparentní a nebyla nediskriminační. Právě z důvodu, že trhací práce byly nařízeny odstřelem. Práce byly nakonec provedeny úplně jinou technologií, těžkými mechanismy, což je nepochybně plně v rozporu se zadávacími podmínkami a s podmínkami, které jsou obsaženy ve smlouvě u vítěze veřejné zakázky. My se obrátíme na ÚHOZ, aby posoudil, zda zakázka-veřejná soutěž - proběhla v mezích zákona,“ dodal k věci primátor Vladimír Puchalský.

Podle slov primátora nebudou mít uvedené kroky vliv na pokračující výstavbu lávky U Tenisu, v jejímž průběhu se objevila ještě další komplikace.

Je třeba jeden z pilířů nadbetonovat o dalších 40 centimetrů. To mohla být jistá překážka realizace. Ta je ale překonána,“ okomentoval situaci primátor Puchalský.

Zhotovitel 16. února nastoupil na lávku a začíná provádět nosné konstrukce na obou březích. Bude to vlastně opěra pro budoucí prefabrikáty lávky,“ dodal k průběhu stavby referent investic přerovského magistrátu Zdeněk Dostál.

Podle harmonogramu prací by lávka U Tenisu měla být předána do užívání koncem srpna letošního roku. Vzhledem k tomu, že stavební práce zhotovitel lávky na dva měsíce přerušil kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám, a to od 15. prosince 2014 do 15. února 2015, pracovníci úřadu předpokládají, že pravděpodobně požádá o prodloužení lhůty dostavby.

Náměstí Svobody by si zasloužilo revitalizaci

pondělí, 23 únor 2015 15:00 Zveřejněno v Zprávy

Zanedbané náměstí Svobody nedaleko centra Přerova by se mohlo dočkat úpravy. Přerovští radní se rozhodli, že se kvůli rekonstrukci této plochy přihlásí do grantové výzvy Nadace Proměny. Ta pomáhá městům rozvíjet parkově upravená veřejná prostranství. Podporuje projekty, jejichž cílem je obnova a oživení zanedbaných nebo zapomenutých míst s důrazem na zapojení místních obyvatel a spolupráci s odbornou veřejností ve všech etapách projektu.

Úspěšný žadatel od nadace získá finanční příspěvek ve výši 25 milionů korun na přípravu a realizaci projektu. Po tři roky se nadace stará také o údržbu parku.

O tom přerovském se říká, že původně sloužil jako tržiště selat. Později, když městu chyběly peníze na jeho zadláždění, se z trhu stal park, jehož dominantou byly aleje z kulovitých javorů s hudebním pavilonem uprostřed. Od 60.let minulého století přestal být udržovaný. Město se v roce 2006 přihlásilo do soutěže o Cenu Petra Parléře, ve které uspělo. Odvážný návrh architekta Ryšky, jenž měl změnit parčík na vydlážděné náměstí, ale zůstal jen na papíře. Magistrát se do akce nepustil kvůli negativní reakci veřejnosti. Nové vedení radnice záměr revitalizace náměstí Svobody znovu oprášilo. Dokonce března zašle žádost o grantovou dotaci. Tu získá pouze jediný uchazeč, který splní všechny podmínky čerpání nadační podpory. O vítězi nakonec rozhodne správní rada Nadace Proměny v říjnu letošního roku.

Primátor hodlá rozvázat pracovní poměr se strážníkem městské policie, který v lednu letošního roku výstřelem ze služební zbraně usmrtil 23letého mladíka. Incident se odehrál z pátku 9. na sobotu 10. ledna, kdy přivolané hlídky městské policie řešili u baru Lumír rušení nočního klidu a jiná protiprávní jednání. 42letý strážník při potyčce vystřelil a zasáhl mladého muže, jenž zranění na místě podlehl. Událost vyvolala vlnu reakcí zejména na sociálních sítích, které

vyvrcholily dvěma protestními pochody ulicemi Přerova a peticí za odvolání ředitele Městské policie Přerov – Omara Teriakiho. Tu ale město zatím neobdrželo.

Primátor Vladimír Puchalský dnes na tiskové konferenci uvedl: „Neshledal jsem v činnosti ředitele městské policie příčinné souvislosti s tím, co strážník způsobil a o jeho odvolání tedy prozatím neuvažuji.“ Strážník je od tragické události stále v pracovní neschopnosti. V únoru ho krajští vyšetřovatelé obvinili z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Masopustnímu veselí letos počasí přálo

pondělí, 16 únor 2015 15:20 Zveřejněno v Zprávy

Fašank je moravský název pro Masopust a v Přerově se o víkendu konal už posedmé. Iniciátorem akce bylo sdružení Cukrle společně s Folklorním souborem Haná. Průvod masek se už tradičně zformoval před budovou červeného kříže, odkud pokračoval podél Bečvy k radnici.

V maškarním průvodu, který vedl stárek ze stárkovou, nesměl chybět samozřejmě medvěd, jenž přinášel ženám ale i do celého hospodářství plodnost. Další symbolické postavy s magickými vlastnostmi byly například kominík, slaměnný, nevěsta se ženichem, biřic či smrtka. Těm všem hrála do kroku Hanácká mozeka z Litovle. A nejen do kroku. Na náměstí se masky pěkně roztancovaly. A aby jim nedošly síly, zavdaly si pálenky a koláčků.

Rozdováděný karnevalový dav pak převzal od zástupce města ostatkové právo - tedy jakousi dočasnou vládu nad obcí.

Závěr masopustu se musel zvládnout do půlnoci. Často se ještě pochovala basa. Tím skončil čas bujarých zábav, hodování a nastalo období půstu, které trvalo dlouhých 40 dnů, během nichž se věřící připravovali na největší křesťanský svátek – Velikonoce.

Střela zřejmě zasáhla mladíka přímo, ne odrazem.

pondělí, 09 únor 2015 14:39 Zveřejněno v Zprávy

Policie obvinila 42letého strážníka Městské policie v Přerově z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Toho se měl dopustit druhý lednový víkend, kdy při nočním zásahu u baru Lumír použil služební zbraň. Střela zasáhla mladého muže, který zraněním na místě podlehl.

Krajští vyšetřovatelé vyslechli desítky svědků. Na pomoc si přizvali také experty na balistiku, kteří měli za úkol odkrýt okolnosti osudného výstřelu. Od začátku se totiž vedly spekulace o tom, zda se kulka odněkud odrazila nebo mladíka přímo zasáhla.

„S největší pravděpodobností prošla střela tělem poškozeného a pak došlo k její deformaci,“ okomentoval doložené balistické podklady vedoucí Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství PČR v Olomouci – Martin Nasswettr.

Zástupci policie se k bližším okolnostem případu dále odmítli vyjádřit s odůvodněním, že by mohli zkomplikovat celý proces vyšetřování.

„Čeká nás další práce v procesní fázi trestního řízení. Budou to svědecké výpovědi a nevylučujeme ani rekonstrukci na místě činu,“ uvedl náměstek ředitele pro SKPV – plk. Karel Kadlec.

Strážníkovi, který u Městské policie v Přerově sloužil 12 let, hrozí za usmrcení z nedbalosti trest odnětí svobody až do výše šesti let.

„V současné době je strážník v pracovní neschopnosti. Takže je v takovém ochranném režimu podle zákoníku práce. V okamžiku, kdy ukončí pracovní neschopnost, tak samozřejmě můžeme s tímto strážníkem cokoliv řešit podle zákoníku práce a možná i podle zákona o obecní policii," řekl ředitel Městské policie Přerov – Omar Teriaki.

Veřejně vyjádřit nesouhlas s postupem vyšetřování smrti 23letého mladíka chtějí blízcí a kamarádi prostřednictvím shromáždění, které se má na náměstí T.G.Masaryka v Přerově konat tuto středu 11. února v 17,00 hodin.

Na pondělní jednání Zastupitelstva města Přerova dorazily desítky lidí s cílem reagovat, ať už samotnou přítomností či veřejným vystoupením, na situaci kolem žádosti o odvolání ředitelky Základní školy J.A. Komenského v Předmostí - Věry Václavíčkové. Zastupitelé si tak v průběhu více než dvou hodin vyslechli slova chvály a podpory na adresu stávající ředitelky, ale i opačné, kritické ohlasy veřejnosti na vedení školy.

Hned v úvodu zasedání zastupitelstva převzal primátor Vladimír Puchalský petici se zhruba 820 podpisy a otevřený dopis z řad rodičů a zaměstnanců školy na podporu ředitelky Věry Václavíčkové.

„Vážíme si paní ředitelky jako obětavého člověka, profesionála, který ve své funkci obstál. Byla postavena do role krizového manažera, který musel sloučit dvě základní školy s rozdílnými koncepcemi, vytvořit zázemí a podmínky pro fungující tři mateřské školy a středisko volného času. To vše pod přísným dohledem rodičů i široké veřejnosti. Myslíme si, že tuto situaci zvládla a naše děti jsou ve škole spokojené,“ uvedla Michaela Slivková, která petici primátorovi předala.

Reakce kritiků vedení školy na sebe nenechala dlouho čekat.

„Všichni nespokojení, ať už rodiče jako já, dali děti pryč, čímž byli eliminováni nespokojenci. Následně nastal exodus učitelů. Takže teď, když je pod tou peticí na podporu paní ředitelky podepsán nějaký počet zaměstnanců školy, už to nereprezentuje ty, kteří byli odejiti nebo odešli. A pokud vím tak minimálně 12 lidí tu petici nepodepsalo,“ okomentovala petici Iveta Poljaková.

Další projevy reagovaly rovněž na politické pozadí kolem sloučených školských zařízení v Předmostí, které rozjitřilo diskuzi i mezi samotnými zastupiteli. Část veřejnosti a opozice označila kroky vedení radnice v celé záležitosti za nátlakové a tendenční.

„Situace je opravdu kritická, ale není krizová. My víme, že tam je několik problémů. My se tím intenzivně už delší dobu zabýváme. Musíme počkat na závěry kontrol, které probíhají. Ještě čekáme na jednu kontrolu, která bude z České školní inspekce, a ta pro nás bude jedním z důležitých faktorů při konečném rozhodování,“ okomentoval současnou situaci náměstek primátora pro sociální a školské záležitosti – Tomáš Navrátil.

„Já osobně se neztotožňuji s názorem, že by se jednalo o nátlakovou akci. V současné době prošetřujeme tři podněty, které v dané věci přišly na magistrát. Žádost o odvolání paní ředitelky, pak je to výsledek šetření stížnosti rodičů žáků 4.A prošetřovanou Českou školní inspekcí, kde byly shledány nedostatky a pak stížnost rodičů dětí Mateřské školky Pod skalkou ve věci personálního obsazení školky,“ reagovala na komentáře části zastupitelů a veřejnosti Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Na ZŠ J. A. Komenského v Předmostí proběhlo v letošním školním roce celkem pět kontrol. Další dvě jsou nahlášeny na únor a březen.

„Školský zákon přesně stanovuje důvody, pro které je možné ředitele odvolat. Jedním z těch důvodů je závažné porušení nebo neplnění pracovních povinností zjištěných například Českou školní inspekcí nebo zřizovatelem či jinými kontrolními orgány,“ uvedla Romana Pospíšilová, vedoucí sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

„Já celou tu situaci hodnotím jako skandální, opravdu neférovou a neobjektivní. Rok a půl na té škole byl klid. Všichni jsme pracovali. Myslím si, že byly za námi vidět výsledky v podobě různých akcí pro veřejnost. Naplnili jsme tři první třídy, kolektiv se začal stmelovat. Hledali jsme společně komunikační kanály i cesty,“ reagovala na situaci ředitelka ZŠ J.A. Komenského v Předmostí – Věra Václavíčková.

Anonymní dopisy, osobní výhrůžky v šetření policie - i to je realita celého sporu.

„Minulý týden v pátek došlo k tomu, že paní vedoucí z odboru sociálních věcí a školství bylo vyhrožováno ve velice osobní rovině,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil.

 Město, zřizovatel školy, obdrželo žádost o odvolání ředitelky na konci loňského roku. Ta podle stěžovatelů nezvládla sloučení dvou vzdělávacích institucí s rozdílnými programy a ve vedení školy chybuje. Přerovští radní se proto rozhodli nechat podněty prošetřit vlastními úředníky a také nezávislým orgánem - Českou školní inspekcí. Teprve na základě odborných závěrů se hodlají rozhodnout.

Podpora talentovaných žáků se školám vyplácí

středa, 21 leden 2015 14:29 Zveřejněno v Zprávy

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově získalo prvenství mezi středními školami Olomouckého kraje a čtvrté místo v rámci republiky za vynikající výsledky žáků v soutěžích spolupořádaných nebo pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 2014. Do motivačního programu Excelence se v loňském roce zapojilo na 365 škol a z toho 60 procent bylo gymnázií.

Základním cílem programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích – a to hlavně v přírodovědných a technických oborech a předmětech.

“Na tomto úspěchu se podílely na tři desítky žáků naší školy. Největších úspěchů jsme dosáhli ve fyzice, chemii a matematice. Dobré výsledky máme i v humanitních oborech,” uvedl ředitel přerovského gymnázia Jan Raška.

Maturant Miroslav Peřina dosahuje opakovaně výborných výsledků na chemických a biologických olympiádách. Přípravě věnuje i několik měsíců. Chemie ho zaujala pro svou rozmanitost.

“Já se už druhým rokem účastním vědecké stáže v olomouckém výzkumném centru. Po maturitě bych rád zamířil na přírodovědeckou fakultu, studoval chemii a stal se vědeckým pracovníkem ve zmíněném ústavu,“ podělil se s námi o své plány do budoucna talentovaný žák – Miroslav Peřina.

Mezi úspěšné řešitele matematických olympiád patří také gymnazistka Markéta Calábková, která si své znalosti v tomto předmětu testuje na soutěžích už pátým rokem a dodává:”Jsem si jistá, že mě matematika bude určitě provázet životem, protože budu studovat na katedře matematiky.”

“Samozřejmě tady velký podíl práce mají vyučující v jednotlivých předmětech, kteří se žákům věnují i nad rámec svých pracovních povinností,” dodala zástupkyně ředitele gymnázia – Lenka Ticháčková.

Ministerstvo školství vyčleňuje každoročně na program Excelence 20 milionů korun. Ty jsou pak podle získaných bodů z jednotlivých soutěží rozdělovány jednotlivým školám účelově na mzdy pedagogů, kteří vzdělávali talentované žáky v hodnoceném oboru. Gymnázium Jakuba Škody tak může v letošním roce počítat na přilepšení platů svých pedagogů s částkou 345 tisíc korun.

 

Při nočním zásahu strážníků zemřel člověk

pondělí, 12 leden 2015 17:08 Zveřejněno v Zprávy

 Začalo to výjezdem strážníků na základě telefonického oznámení o rušení nočního klidu a jiném protiprávním jednání a skončilo to střelbou a smrtí 23letého mladíka. Celý incident se odehrál v noci z pátku 9. ledna na sobotu 10. ledna u přerovského baru Lumír, na rohu ulic Komenského a Wurmovy, kam postupně dorazily dvě hlídky městské policie. Ty řešily slovní i fyzické potyčky několika osob. Proč strážník v jednom okamžiku použil služební zbraň a vystřelil, nyní šetří odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Údajně se cítil ohrožován psem jednoho z aktérů noční potyčky. Vystřelil a kulka zasáhla mladého muže, jenž zranění na místě podlehl.

Strážník, z jehož služební zbraně vyšla střela, je nyní v pracovní neschopnosti. U Městské policie v Přerově pracuje 12 let. Její ředitel Omar Teriaki situaci na kameru okomentovat nechtěl s tím, že celá záležitost je v šetření republikové policie. Uvedl pouze, že počítá s kritikou veřejnosti i s vyostřenými konfrontacemi.

„My jsme dnes dopoledne s ředitelem městské policie diskutovali a dospěli jsme k preventivnímu nebo nápravnému opatření, abychom více trénovali strážníky městské policie prostřednictvím psychologa, který nepochybně vymezí odolnost nebo integritu chování městských strážníků při používání střelné zbraně,“uvedl primátor – Vladimír Puchalský.

Výstupy z vyšetřování okolností zásahu městské policie hodlají olomoučtí kriminalisté zveřejnit ještě do konce ledna. Stane se tak pravděpodobně v rámci tiskové konference pořádané krajským ředitelstvím při příležitosti bilancování uplynulého roku z hlediska policejních statistik.

 

Kalamitní stav trvá. V Přerově zasedal krizový štáb

úterý, 02 prosinec 2014 10:50 Zveřejněno v Zprávy

Od časných ranních hodin hasiči, policisté, silničáři i pracovníci technických služeb zasahovali v terénu. V Přerově byla uzavřena ulice U Tenisu a také silnice vedoucí přes Žebračku do Prosenic. Důvodem byly vyvrácené stromy a popadané větvě. Ty poškodily v našem městě desítky vozidel, sloupy veřejného osvětlení, ploty a městský mobiliář.

Od pondělního večera docházelo v Přerově rovněž k výpadkům dodávek tepla, teplé vody a elektřiny. ČEZ vyhlásil 2. prosince kalamitní stav na distribuční síti a rozeslal seznam míst bez elektrického proudu:

Přerov – Předmostí (část nefunkční)

Přerov – střed (část nefunkční)

Loučka

Bohuslávky

Dolní Újezd

Stará Ves

„Kvůli nepřízni počasí byl uzavřen přerovský hřbitov i park Michalov,“ informovala Miroslava Švadlenková z Technických služeb města Přerova. Zákaz vjezdu a vstupu začal dopoledne platit také na cyklostezce podél řeky Bečvy.

Kvůli rizikům spojeným s námrazou na stromech a komunikacích přerovský magistrát vyzývá obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti a zbytečně se nepohybovali pod stromy. V případě, že občané zjistí život ohrožující stav mohou se obracet na Městskou policii v Přerově tel: 581 268 417 nebo na Technické služby města Přerova tel: 581 291 129.

TV Přerov

Top Desktop version