News

Edita Hausnerová

Edita Hausnerová

URL internetové stránky:

Silný zahraniční investor má zájem o areál letiště

středa, 22 duben 2015 18:04 Zveřejněno v Zprávy

Bochořské letiště by se mohlo stát strategickou průmyslovou zónou nadregionálního významu. Dostalo se do hledáčku zahraničního investora, který může nabídnout pět až šest tisíc pracovních míst. Hejtman Jiří Rozbořil o tom informoval zástupce obcí a měst na výroční konferenci samospráv Olomouckého kraje.

Podle hejtmana aktivity státního podniku LOM, který v současné době letiště spravuje, nemohou významným způsobem ovlivnit negativní vývoj nezaměstnanosti. Ta je v Olomouckém kraji třetí nejvyšší v zemi.

„Kraj se po dohodě s CzechInvestem, příslušnými ministry i premiérem rozhodl zahájit přípravu letiště v Bochoři pro vstup strategického investora. Nechceme areál rozporcovat na malé podnikatelské subjekty, ale chceme jej nabídnout jednomu velkému investorovi, který by tam zaměstnal pět až šest tisíc lidí,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Hejtman v této souvislosti jednal také s primátorem Přerova, který je s ohledem na strategický význam celého záměru vázán mlčenlivostí.

„Mohu říci jenom tolik, že na úrovni našich kompetencí a prostředků na tomto strategickém projektu spolupracujeme,“ doplnil primátor Přerova – Vladimír Puchalský.

„Momentálně probíhají práce na aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Ty zatím nejsou ve shodě s územním plánem Přerova,“ doplnil hejtman Jiří Rozbořil.

Se záměrem vybudovat v areálu bochořského letiště průmyslovou zónu nadregionálního významu uvedl hejtman jediný termín - a to konec roku 2015, do kdy chce mít sladěny zásady územního rozvoje kraje a územní plán Přerova se zájmy zahraničního investora. V současné době působí na letišti 32 firem. Pouze šest z nich podniká v leteckém průmyslu. Mezi největší z nich patří společnost Nirvana s provozem vírníků a výrobou paramotorů, dále Zlín Avion Servis a Blaník Aircraft.

Podle dopravce město zaplatilo právě o tuto částku méně na zálohách na provoz veřejných autobusových linek za období od dubna do června loňského roku.

„Dopravci byla v uvedeném období poskytována měsíční záloha ve výši 1 milionu 400 tisíc korun – a to dle smlouvy,“ uvedla Jitka Kočicová – vedoucí evidenčních správních služeb a ObŽÚ přerovského magistrátu.

„Dle naší společnosti město nepostupuje v souladu s podepsanou smlouvou a obě strany si vykládají některé smluvní věci jinak. Jedná se o finanční záležitosti. Proto jsme se rozhodli předat tuto věc soudu, aby rozhodl,“ okomentoval situaci za Dopravní a logistickou společnost její jednatel - Tomáš Brada.

Právě před rokem nabyla účinnosti smlouva mezi městem a Dopravní a logistickou společností, jež vyhrála zakázku na provoz městské hromadné dopravy pro období 2014 až 2024. Nabídla nejnižší cenu - 136 milionů korun za deset let fungování veřejných autobusových linek v Přerově.

„Firma Dopravní a logistická společnost nabídla desetileté provozování MHD v Přerově za částku přibližně 130 milionů korun. Nejbližší nabídka přitom byla o zhruba 50 milionů korun vyšší. Tento rozdíl byl markantní a podle mne podezřelý,“ zkonstatoval náměstek primátora – Pavel Košutek.

„V žádném případě nebudu hovořit za bývalé vedení radnice, ale za sebe. Dotazoval jsem se odpovědných úředníků, kteří organizovali výběrové řízení i jeho administrátora, zda není cena nepřiměřeně nízká a nemůžeme firmu vyloučit. Bylo mi řečeno, že nejnižší cena byla jediným kritériem výběrového řízení a proto jsem při hlasování zvedl ruku,“ uvedl k věci bývalý náměstek a radní Michal Zácha.

„V současné době řeší žalobu právní oddělení přerovského magistrátu, které má 14 dnů na vypracování stanoviska k výzvě Okresního soudu v Přerově,“ okomentoval postup města náměstek Pavel Košutek.

V uplynulém roce vykázal provozovatel městské hromadné dopravy v Přerově náklady ve výši zhruba 42 milionů korun. Kompenzace města přitom činila necelých 20 milionů a tržby zhruba 12 milionů korun. Celkem osm linek najelo v rámci Přerova 745 tisíc kilometrů a přepravilo 3,5 mil. osob.

V současné době realizuje zhotovitel lávky její opěrné zdi, které budou sloužit jako nástupní rampy pro cyklisty a chodce. Dokončeny už byly práce na nosných podpěrách pro vlastní montáž prefabrikované lávky. S tou se začne pravděpodobně ve druhé polovině měsíce dubna.

Zhotovitel nás požádal o prodloužení termínu dokončení díla o dva měsíce. Tímto se bude zabývat rada a předpokládám, že to zamítne,“ uvedl k věci náměstek primátora -Petr Měřínský.

Firma předložila magistrátu písemnou žádost o prodloužení termínu dostavby o 50 kalendářních dní. Důvod? Klimatické podmínky, které zastavily práce na stavbě od poloviny prosince 2014 do poloviny února 2015. Původní termín dokončení byl dle schváleného harmonogramu prací stanoven na konec srpna letošního roku. O tom, zda město zhotoviteli vyhoví rozhodnou v nejbližší době přerovští radní.

Práce na úpravách prostranství se zastavily

úterý, 07 duben 2015 13:13 Zveřejněno v Zprávy

Vedení města zvažuje odstoupení od smlouvy na realizaci úprav prostranství kolem kašny u restaurace Haná a před pasáží. Důvody jsou podle všeho dva. Po zahájení prací v říjnu loňského roku byla u pasáže, po odkrytí zámkové dlažby, zjištěna v místě stavby betonová deska o tloušťce asi 20 centimetrů, se kterou projekt nepočítal. Její demolice by znamenala vícepráce a vícenáklady. S tím se ale radní nechtějí smířit. Podobně jako s náklady na provoz plánovaných vodních děl u obou staveb. Od 31. října jsou úpravy lokality u pasáže zastaveny. U Hané bylo staveniště sice předáno, ale do země se tady ještě ani nekoplo. Obě investiční akce byly vysoutěženy jako jedna zakázka, kterou získala firma SATES MORAVA. S tou chce město nyní vyjednat odstoupení od smlouvy. Úpravy prostor kolem kašny u restaurace Haná a před pasáží byly dle původního zadání kalkulovány na souhrnnou částku přesahující osm milionů korun.

Na poslední březnový den ještě dlouho nezapomene paní Jarmila Balcárková z Přerova, která už řadu let žije na nábřeží  Dr. E. Beneše v domě číslo popisné 17. Krátce po dvacáté hodině, kdy se během pár okamžiků zvedl silný vítr, se jinak poklidný večer v podkrovním bytě proměnil v děsivý zážitek.

„No hrůza, já jsem z toho roztřepaná ještě dnes. Už bych to nikdy nechtěla zažít“, okomentovala celou událost Jarmila Balcárková.

Silný nárazový vítr část střechy sroloval a smetl na zem. Pomačkané kusy plechů rozfoukal po okolí. Naštěstí nedošlo k poranění osob. Přivolaní klempíři v průběhu středy zajišťovali střechu obytného domu tak, aby případný déšť nezpůsobil další škody na majetku.

Upozornění pro řidiče - uzavírka komunikace

pondělí, 30 březen 2015 13:35 Zveřejněno v Zprávy

S výstavbou levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, kterou realizuje od minulého roku společnost Vodovody a kanalizace Přerov je spojená úplná uzavírka páteřní komunikace v Kozlovicích. Do této místní části Přerova bude platit zákaz vjezdu od středy 1. dubna do 30. června 2015. Výjimku mají autobusy a dopravní obsluha. Oficiální objízdná trasa je naplánována přes Lýsky nebo Želatovice a Tučín.

V Kozlovicích bude v průběhu dvou měsíců probíhat pokládka kanalizace a realizace přípojek k jednotlivým nemovitostem. Následně musí dodavatel stavby zajistit úpravu silnice tak, aby byla opět sjízdná.

Jedná se o vedoucího stavebního úřadu a jeho podřízeného. Podle obžaloby se měli dopustit zneužití pravomoci úřední osoby, a to tím, že jinému opatřili neoprávněný prospěch. Návodcem přitom měl být vedoucí a pachatelem referent stavebního úřadu.

Samosoudce Tomáš Novotný rozhodl o vině vedoucího stavebního úřadu a referenta ve zkráceném řízení a uložil každému z nich stotisícovou pokutu. Oba úředníci podali odpor, čímž došlo ke zrušení trestního příkazu a nařízení hlavního líčení. To se bude u Okresního soudu v Přerově konat pravděpodobně 27. dubna.

„Vedoucí stavebního úřadu podal výpověď, takže 1. dubna už nenastoupí do zaměstnání. Záležitost referenta bude řešit nový vedoucí oddělení, popřípadě tajemník,“ uvedla za přerovský magistrát jeho tisková mluvčí – Lenka Chalupová.

Státní zástupce Jakub Grmela se ke kauze zneužití pravomoci vedoucího stavebního úřadu a jeho podřízeného nechce prozatím vyjadřovat, protože nově zjištěné skutečnosti podle něj mohou ještě významně ovlivnit průběh celého případu. V něm nemělo jít o poskytnutí či přijetí úplatku, jak tvrdí samosoudce Novotný, ale o to, že vedoucí měl navést referenta, aby porušil standardní postup, jenž ukládá stavební zákon - a to konkrétně v souvislosti s užíváním plynových přípojek v Přerově – Újezdci.

Anonym ohlásil výbuch bomby

úterý, 24 březen 2015 10:25 Zveřejněno v Zprávy

Krátce před devátou hodinou ranní oznámil policejní důstojník vedení přerovského soudu informaci o možném nebezpečí v podobě nastražené bomby. Prozatím neznámý anonym nahlásil na linku 158, že v právě v devět hodin vybuchne na jednom z devíti soudů na Moravě nálož. Nejen v Přerově, ale také v dalších městech proto byly soudní budovy v průběhu úterního dopoledne evakuovány a uzavřeny.

„Zůstal jsem v budově společně s ředitelkou, justiční stráží a několika dalšími pracovníky, kteří policii zpřístupňují například sklepy. Předpokládám, že asi do hodiny bude soud opět v provozu,“ okomentoval nečekané policejní manévry předseda Okresního soudu v Přerově – Jan Novák.

Policejní jednotky se speciálně vycvičenými psy žádný nástražný výbušný systém nakonec nenašly. Po odvolání bezpečnostních opatření se na všech soudech v kraji postupně obnovil provoz.

Pachateli v případě dopadení hrozí za šíření poplašné zprávy dva až pět let vězení.

Veřejné slyšení k plánované úpravě náměstí Svobody

čtvrtek, 12 březen 2015 15:31 Zveřejněno v Zprávy

V současné době finišují práce na projektovém záměru obnovy náměstí Svobody. Do konce března ho musí město odeslat společně se žádostí o grantovou podporu. Pokud projekt nadační komisi zaujme a nakonec i zvítězí, Přerov by na úpravy celé lokality získal až 25 milionů korun.

Grantová výzva Nadace Proměny je zaměřená na obnovu či založení veřejných prostranství. Klade důraz na zapojení laické i odborné veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu. Občané Přerova dostali příležitost vyjádřit se k plánované obnově náměstí Svobody. V anketě vám přinášíme názory, které nejčastěji zaznívaly v rámci veřejného projednávání, jež se konalo uplynulou středu.

„Pokud jde o to, že je to náměstí Svobody, tak bych tu svobodu tady vyjádřit asi tím, že by tady byly třeba houpačky zavěšené na vysokých stromech. Prostor by se mohl rozdělit pro pejskaře i nepejskaře a zamýšlené propojení s náměstím Fr. Rasche by se dalo realizovat vyvýšenou křižovatkou,“ uvedl jeden z oslovených občanů.

„Tak já si myslím, že by park měl být oddechový. Měla by tu zůstat zeleň i stromy. V létě je tady příjemné posedět. Je to tady dobré na odpočinek,“ vyslovila svůj názor obyvatelka jednoho z přilehlých domů a další občan doplnil:„Aby se tady moc nekácelo. Spíš by to chtělo dosadit nové stromy a zachovat ty staré i ty původní cestičky, chybí tu i více osvětlení.“

„Měl by to být park s herní plochou, s houpačkami, průlezkami a krytým pískovištěm. Bylo by fajn, kdyby tu byl řád parku, který by veřejnost respektovala,“ okomentoval svůj názor na proměnu náměstí další Přerovan.

O tom, jaké plány má město s náměstím Svobody informoval přítomné občany organizátor veřejného slyšení a přerovský radní Jan Horký: “Ten záměr je park obnovit, udělat ho lákavý a zároveň propojit náměstí Svobody a náměstí Fr. Rasche. Neznamená to nutně propojit je fyzicky- zeleným pásem- ale je to jedna z možností. Konkrétní podobu určí architekti v dalších fázích projektu. Potřebujeme grantovou komisi oslovit něčím neobvyklým, zajímavým, co by mohlo přinést zajímavé podněty, co by bylo výzvou pro architekty a přínosem pro veřejný prostor. Podněty a připomínky občanů, které jsme získali, budou zapracovány do projektového záměru, jenž do konce března odešleme správní radě nadace.“

V případě, že se městu nepodaří získat grantový příspěvek nadace na obnovu náměstí Svobody, hodlá se přihlásit do některé z výzev operačního programu životního prostředí a pokračovat v nastavené vizi obnovy této chátrající lokality.

Jižní Čtvrť čekají stavební úpravy

pátek, 06 březen 2015 15:18 Zveřejněno v Zprávy

Zhruba 19 milionů korun budou stát úpravy veřejného prostranství na Jižní Čtvrti I. Jedná se o druhou etapu, která by měla odstartovat v červnu a skončit v říjnu letošního roku. V tuto chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Ty budou zahrnovat opravu komunikace v Durychově ulici v délce 174 metrů, rekonstrukci parkovacích stání podélných, kolmých a šikmých, úpravu chodníků a míst pro přecházení. Dojde k doplnění svislých a vodorovných dopravních značek a městského mobiliáře o odpadkové koše, lavičky a kontejnery. V rámci stavby bude vykáceno šest stromů, které nahradí deset nových.

TV Přerov

Top Desktop version