News

Přerovští hasiči cvičili zásah při úniku nebezpečné látky

  • Napsal(a)  Anna Sýkorová
  • Tisk
Foto: Petr Ludík Foto: Petr Ludík

Přerovští profesionální hasiči si spolu s jednotkou hasičů Správy železniční dopravní cesty  vyzkoušeli ve středu 3. května zásah při úniku nebezpečně látky z cisterny na přerovském nádraží. Cílem akce byl nácvik spolupráce těchto jednotek. Zásahu se účastnila asi třicítka mužů, část z nich musela pracovat ve speciálních oblecích chránících před nebezpečnými chemickými látkami.

Přerovské hasičské jednotky cvičili ve středu dopoledne na vlakovém nádraží v Přerově. Museli zabránit unikání amoniaku z cisterny a zajistit bezpečnost zasahujících pod trakčním vedením.Kromě hasičského záchranného sboru Přerov zasahovala také Jednotka požární ochrany spadající pod Správu železniční dopravní cesty, ta se specializuje na zásahy na kolejích, které mají různá specifika.

"Jedná se o cvičení pro případ úniku nebezpečných látek, kterého se účastní Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje spolu s hasiči SŽDC. Cílem je nácvik spolupráce těchto dvou jednotek," komentoval velitel přerovské jednotky Radek Ocelka.

Při pohybu v kolejišti bývá vyčleněn jeden hasič, který sleduje zda k místu zásahu nepřijíždí vlaková souprava, která by ohrozila zasahující hasiče. V případě úniku nebezpečné látky musí velitel zásahu sledovat také vítr, aby látka neohrozila obyvatele v blízkosti úniku.Pokud dojde k úniku nebezpečné látky je úkolem hasičů zabránit jejímu rozšíření případně musí odklidit to, co už se dostalo ven z cisterny nebo nádoby. Šíření do okolí zabraňuje také rozstřikování vody v blízkosti úniku.

TV Přerov

Top Desktop version